Danmark har med den såkaldte Ostend-Deklaration indgået aftaler med otte andre lande om at udvikle Nordsøen som et grønt kraftcenter for Europa. Blandt aftalerne er en ambition om at få etableret 120 GW offshore vedvarende energi i 2030 og 300 GW i 2050.

Aftalerne skal sikre, at de ambitiøse mål for udbygning af havvind, grøn brint og CO2-lagring bliver til virkelighed. Foruden aftalerne landene imellem har ni gas tso’er indgået aftaler om samarbejde om at udvikle brintinfrastruktur. Det er forventningen, at de store mængder offshore vedvarende energi bliver omdannet til brint og for at kunne transportere brinten mellem landene, går tso’erne nu i gang med at undersøge, hvordan de bedst kan etablere et fælles brintrørnetværk.

Du kan læse hele aftaleteksten hos Klima, Energi og Forsyningsministeriet her og gas TSO’ernes deklaration hos Energinet.

Nedenfor kan du se direktør Tejs Laustsen Jensens reaktion på aftalerne: