Brint- og brændselscelleindustrien har gjort betydelige fremskridt hen i mod kommercialisering. Men eksisterende regulering og lovgivning afspejler kun brugen af ​​etablerede teknologier. Den begrænsede viden om brint- og brændselscelleteknologier medfører forsinkelser og ekstraomkostninger samt afskrækker investorer eller kunder.
HyLAW har til formål at nedbryde disse barrierer for implementering ved at:

  • Systematisk at identificere og beskrive lovmæssige procedurer for brint- og brændselscelleteknologi i 18 nationale retssystemer samt i EU’s retssystem.
  • Identificerer de lovmæssige procedure der udgør en juridisk barriere for implementering.
  • Sammenligning af de 18 lande til at identificere de bedste og dårligste praksisser.
  • Øge bevidstheden i de lande, hvor de lovmæssige procedurer skaber en barriere for implementering.
  • Fremme målrettede forbedringer i hvert af 18 lande samt i EU.

Produktet af dette arbejde bliver en unik online database, der giver nem identifikation, beskrivelse og vurdering af lovmæssige procedure efter land og teknologi samt politiske papirer med identifikation af bedste praksis og anbefalinger til tilpasning af de lovmæssige procedurer. Herudover afholdes der en række nationale og en europæiske workshops med offentlige myndigheder og investorer.

HyLAW danner samtidig alliance af de nationale organisationer, som skal forsætte efter projektets afslutning for at styrke samarbejdet på tværs. Ved at samle disse nationale organisationer og alle medlemmer af Hydrogen Europa samles hele den europæiske brint- og brændselscellesektor for første gang om en klar og fælles ambition.

Læs mere om projektet HyLAW her.

Nyheder om projektet

Disse aktiviteter er finansieret gennem ”Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking 2 (FCH JU 2)” under støtte nr. 735977. Dette partnerskab modtager støtte fra den Europæiske Unions Horizon 2020 program som støtter forskning og udvikling i samarbejde med European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen, Hydrogen Europe Research og Hydrogen Europe

Brintbranchen   •   CVR: 32190669   •   Vodroffsvej 59   •   1900 Frederiksberg   •   Tlf: +4539202003