FutureGas afslutningskonference på Christiansborg

Forskningsprojektet FutureGas har nu nået sin afslutning. Kom og hør om resultaterne fra de sidste fire års arbejde, hvor en lang række forskningsinstitutioner og praktikere sammen har undersøgt gassens rolle i et større systemisk perspektiv og afsøgt potentialerne for gas i fremtidens grønne energisystem.

Det er nu muligt at tilmelde sig konferencen, som vil finde sted 22. januar 2020  kl. 10-16 i Fællessalen på Christiansborg
Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. Der er et begrænset antal pladser, så tilmeld dig allerede nu via formularen nedenfor.

Programmet er stadig under udarbejdelse, men dagen vil byde på oplæg om projektets resultater med fokus på grøn gasproduktion og hvordan vi bedst anvender det i fremtiden. Dertil vil der være en politisk paneldebat, hvor en række energipolitiske ordførere diskuterer projektets anbefalinger. Følg med her på siden for opdateringer på program mm.

NB! Konferencesproget vil være dansk.

FutureGas-projektet er støttet af Innovationsfonden med 18,6 mio. kr. og tæller en partnerkreds på 18 partnere, der har afsøgt gassens rolle fremtidens grønne energisystem. Hvis du vil læse mere om FutureGas projektet så gå ind på projektets hjemmeside www.futuregas.dk

Forskningsprojektet FutureGas har til formål at sikre bedre integration af gas i Danmarks energiforsyning til gavn for den grønne omstilling. For at inddrage og integrere gas i energisystemet, vil projektet over en fireårig periode analysere følgende:

  • Hvordan kan vi bedst producere gas på vedvarende energi?
  • Hvordan kan vi effektivt integrere gas i det samlede energisystem?
  • Hvorledes kan vi, på bedst økonomisk vis, distribuere og bruge gas til at opnå drivhusgasreduktioner?

En stor del af projektet bliver videreudvikling af danske energisystemmodeller til at omfatte det samlede gassystem og integrationen af grønne gasteknologier, men forskerne vil også undersøge udviklingen i det internationale gasmarked, således at det danske gassystem tilgodeser de internationale rammevilkår.

Læs mere om projektet i flyeren her eller besøg hjemmesiden www.futuregas.dk

Brintbranchen er partner i projektet og står for en stor del af kommunikationsarbejdet, blandt andet de halvårlige nyhedsbreve, som sendes ud i forbindelse med projektet. Alle er velkomne til at tilmelde sig nyhedsbrevet og holde sig opdateret med projektet. Det kan gøres her.

Nyheder fra brintbranchen.dk

Projektet er støttet af Innovationsfonden. Her er gjort en investering på 18,6 mio. kr., som har bidraget til et samlet projektbudget på 33,4 mio. kr. Projektet løber over 4 år og blev påbegyndt i 2016.

Brintbranchen   •   CVR: 32190669   •   Vodroffsvej 59   •   1900 Frederiksberg   •   Tlf: +4539202003