Projekter

Brintbranchen deltager i en række projekter som projektpartner. Her varetager vi primært kommunikations-, analyse- og -koordinationsopgaver. Her finder du en oversigt af alle igangværende projektet, som Brintbranchen er involveret i. 

Projektet Hydrogen Mobility Europe (H2ME) er et storstilet projekt, der arbejder på at demonstrere og teste brintinfrastruktur.

Brintbranchen står for kommunikationsarbejdet for projektet. Som led i arbejdet er hjemmesiden www.brintbiler.dk oprettet, hvor du finder mere information om brintbiler i Danmark.

Det danske projekt Biocat Roslev fokuserer på det forberedende arbejde, der er nødvendigt for at udvikle det første storskala biometaniseringssystem i verden. Når denne første fase er gennemført, er planen at installere systemet på en facilitet nær Roslev. 

Brintbranchens rolle i projektet ligger inden for kommunikation og udbredelse af information.

Forskningsprojektet FutureGas har til formål at sikre bedre integration af gas i Danmarks energiforsyning til gavn for den grønne omstilling.

En stor del af projektet bliver videreudvikling af danske energisystemmodeller til at omfatte det samlede gassystem og integrationen af grønne gasteknologier, men forskerne vil også undersøge udviklingen i det internationale gasmarked, således at det danske gassystem tilgodeser de internationale rammevilkår.

Next Wave

Projektet Next Nordic Green Transport Wave (Large Vehicles) – forkortet blot Next Wave – er et nordisk samarbejdsprojekt, hvor de nordiske brintorganisationer sammen skal analysere de nordiske muligheder, der er for brint til den tunge transport og sammen sikre, at der kan komme skub på udviklingen gennem strategisk udrulning.

Brintbranchen er arbejdspakkeleder for WP4, der fokuserer på brintbusser og vil i løbet af de kommende 2 år stå for afholdelse af en konference med fokus på busser og tung transport samt en analyse af de nordiske forudsætninger for udrulning af businfrastruktur.

Brintbranchen deltager løbende i forskellige relevante projekter. Her kan du finde afsluttede projekter som Brintbranchen har deltaget i.

Brintbranchen   •   CVR: 32190669   •   Vodroffsvej 59   •   1900 Frederiksberg   •   Tlf: +4539202003