Bestyrelse

Brintbranchens bestyrelse består af 9 medlemmer, der er valgt på den ordinære generalforsamling. I henhold til Brintbranchens vedtægter kan bestyrelsen maksimalt bestå af 13 medlemmer. 10 valgt fra industrimedlemmerne, 2 fra forskningsinstitutionerne, og 1 fra Brintbranchens øvrige medlemmer.

Bestyrelsens mandat er beskrevet i Brintbranchens vedtægter.

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

 

Formand

Uffe Borup, Nel Hydrogen

 

Næstformand

Hans Aage Hjuler, Danish Power Systems Ltd

 

Bestyrelsesmedlemmer

Søren Knudsen Kær, Institut for Energiteknik, AAU

 

Jens Oluf Jensen, DTU Energi – Energikonvertering og –lagring

 

Kristina Fløche Juelsgaard, Ballard Europe A/S

 

Steen Harding Hintze, Energifonden Skive

 

Morten Sørensen, SerEnergy A/S

 

Thea Larsen, Dansk Gasteknisk Center

 

 

 

 

 

 

 

Mads Friis Jensen, Blue World Technologies