Vi er Brintbranchen, Danmarks eneste medlemsorganisation som forener alle, som arbejder med brint og brændselsceller.

Brintbranchen samler 27 medlemmer, som arbejder med brint, brændselsceller, metanol, elektrolyse, electrofuels og andre brintløsninger. Brintbranchens medlemmer omfatter både virksomheder, forskningsinstitutioner og netværksorganisationer.

Fælles for os og vores medlemmer er, at vi går forrest i at skabe et grønt energisystem i Danmark. Vi ser brint som nøglen til at gøre Danmark og verden uafhængig af fossilt brændstof. Vi har et stærkt fokus på forskning, som vi mener, danner fundament for al kommercielle brintløsninger.

Brintbranchen ved, hvad der rører sig i branchen via en tæt kontakt med vores medlemmer, og vi arbejder for at Danmark kan forblive verdensførende i innovative og grønne brintløsninger.

Modnet med teknologien
Vores organisation Brintbranchen har, i takt med den kraftige udvikling som er sket på brintområdet de seneste 10 år, undergået stærke forandringer. Vi er gået fra et forsknings-teknologisk fællesskab til en stærk erhvervs- og interesseorganisation, der varetage medlemmernes interesser politisk og administrativt – nationalt og internationalt.

Det gør vi ved at være til stede, hvor det giver mening. Vi er i konstant dialog med vores medlemmer om deres behov og sørger for, at det kommer på de relevante politiske dagsordener.

Vi er også et videnscenter: Vi samler viden, rådgiver, arrangerer, uddanner og kvalificerer den offentlige debat om brint, brændselsceller og grøn energi.

Mission & vision
Vision: Brintbranchen ønsker at bidrage til et nulemissionssamfund ved at udbrede brintløsninger i Danmark, og sikre den størst mulige integration af teknologierne i det danske energisystem

Mission: Brintbranchen skaber de bedste mulige rammer for forskning, udvikling, produktion og eksport af branchens teknologier og produkter. Det indebærer, at kendskabet til brintløsninger blandt beslutningstagere og i den brede offentlighed skal øges.

Brintbranchen   •   CVR: 32190669   •   Vodroffsvej 59   •   1900 Frederiksberg   •   Tlf: +4539202003