Ørsted og HOFOR indgik den 31. maj en aftale, der skal sikre grøn strøm til en del af projektet om det potentielt 1,3 GW store Green Fuels for Denmark, der skal producere grønne brændstoffer i Storkøbenhavn.

Parternes hensigt med samarbejdet er, at Ørsted skal aftage elproduktionen fra Aflandshage, der er HOFORs 250 MW store havvindmølleprojekt i Øresund. Samtidigt vil HOFOR få adgang til at placere havvindmølleparkens transformerstation på Avedøreværkets grund. Et fremtidigt samarbejde mellem Ørsted og HOFOR samt den konkrete udformning af koblingen mellem vindmølleparken og PtX-anlægget kræver, at alle myndigheds- og nettilslutningsforhold kan falde på plads.

Hvis der etableres rammevilkår i Danmark, der fremmer udviklingen af bæredygtige brændstoffer, vil strømmen fra Aflandshage muliggøre en del af faserne i implementeringen af Green Fuels for Denmark. Dertil vil aftalen potentielt også kunne dække strømbehovet fra det elektrolyseanlæg, der skal levere grøn brint til DFDS’ foreslåede brintdrevne færge mellem København og Oslo.

I forbindelse med samarbejdet med HOFOR siger Anders Nordstrøm, chef for Ørsteds brintaktiviteter: “De europæiske ambitioner for vedvarende brint og bæredygtige brændstoffer er steget voldsomt det seneste år, primært uden for Danmark, men vi har som land stadig mulighed for at gøre os gældende i denne del af den globale grønne omstilling. Green Fuels for Denmark er som storskala flagskibsprojekt ideelt egnet til at indfri Danmarks store potentiale som producent af bæredygtige brændstoffer til den tunge transport. Aftalen med HOFOR understreger partnerskabets stærke tro på, at Green Fuels for Denmark kan bidrage til at reducere drivhusgasudledningen betragteligt samt skabe en ny industriel styrkeposition for Danmark.”

Dette er direktør for Økonomi og Forretning i HOFOR, Jan Kauffmann, enig i: “Hvis den grønne omstilling af vores samlede energiforsyning skal lykkes, er det vigtigt, at de store, danske aktører arbejder sammen om fælles løsninger. Ikke mindst når det giver god mening for begge parter. Derfor ser vi store perspektiver i denne langsigtede aftale.”

Hvis projektet skal realiseres, er det en forudsætning at regeringen og industrien går sammen om at etablere rammevilkår, der skaber incitament for private investeringer i storskala-produktion af bæredygtige brændstoffer.

Læs mere på Ørsteds hjemmeside her.