2022 var for den danske brintindustri et år præget af fremgang, men i høj grad også et år med massive udfordringer. Både for brintindustrien og for Danmark generelt. Først og fremmest kom krigen til Europa, og de afledte energi- og forsyningskriser. Det har præget alle dele af samfundet – også den danske brintindustri. Heldigvis var det danske svar på klima- og energikriserne stærkt og grønt; svaret er at accelerere den grønne omstilling og mindske vores afhængighed af fossile former for energi. Og vi kom som nation langt i 2022, blandt andet med Esbjerg- og Marienborg deklarationerne om massiv udbygning af havvind i Nord- og Østersøen.

I det nye år, som vi netop har taget hul på, skal vi have fokus rettet mod at gøre den grønne energi anvendelig i hele energisystemet gennem massiv brintproduktion, så vi kan lagre vindenergien, flytte den billigt og effektivt i brintrør og bruge den, hvor direkte elektrificering ikke giver mening. Det er en omstilling som i de kommende år rummer enorme muligheder for Danmark, og 2023 bør være året, hvor vi for alvor kommer i gang.  

For hvor 2022 blev året, hvor Danmark endelig fik en national brintstrategi, skal 2023 være året hvor vi sætter turbo på implementeringen og stempler 110% ind i såvel det europæiske som det globale klimakapløb. Vi skal gå fra ambitioner og aftaler til implementering og intensiveret industripolitik. Det haster med en dansk brintinfrastruktur og det er helt afgørende fra årets start at få sat gang i det konkret arbejde med etableringen. Og så skal PtX-puljen i udbud og udmøntes, så midlerne kan komme ud og arbejde hurtigst muligt, og ikke mindst så har vi brug for endelig at få den tarifreform, der sikrer rimelige vilkår for PtX-anlæg og en effektiv udnyttelse af elnettet. Rammevilkårene skal på plads, både i Danmark og i Europa som helhed.   

Det er omfattende opgaver, men vi kan og skal løse dem, og de danske brintvirksomheder står på spring for at bidrage til at realisere det enorme danske potentiale indenfor både energi og industri. Mulighederne er store, men det kræver, at der er politisk opbakning til også den globale konkurrence, som kun intensiveres i 2023. Det bliver afgørende, at Danmark og EU finder et godt og konstruktivt svar på de udfordringer den amerikanske Inflation Reduction Act (IRA) har skabt for den grønne industri i Europa, og ligeledes på de strategiske udfordringer den stigende statsfinansierede konkurrence fra især Kina udgør. Derfor skal vi i det nye år have en ny, anderledes og mere offensiv industripolitik – ikke mindst for hele den grønne industri – på plads. Kun sådan kan vi sikre den uafhængighed, som også statsministeren talte om i hendes nytårstale.  

2023 skal blive bliver året, hvor branchen skal kunne bygge; konkret hvor vi skal bygge infrastruktur, elektrolyseanlæg og transportløsninger, som brint og de brintbaserede brændsler kan komme ud og arbejde i. Og overført hvor vi skal bygge en ny stærk industri. På den måde øger vi forsyningssikkerheden, mens vi skaber grønne jobs og høster klima- og energigevinsterne af et energi- og transportsystem, hvor brint og Power-to-X udgør en integreret del.  

Godt nytår og  -mest af alt- god arbejdslyst. 

Spørgsmål eller kommentarer?

Tejs Laustsen Jensen – direktør Brintbranchen
tlj@brintbranchen.dk
tlf. 26 23 94 43