Nytårsudtalelse: 2019 skal stå i den grønne energis tegn

3. januar 2019

”Gode tiltag, ærgerlige udskydelser og glemte dagsordner”, sådan beskriver Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, 2018s energipolitik i en nytårsudtalelse. For mens han understreger, at der blev gennemført gode tiltage i det forgangne år, er mange store opgaver udskudt: ”Vi fik et bredt energiforlig på plads, hvilket er meget positivt, men vi er meget langt fra målet og selvom statsministeren sagde meget fornuftige ting om klimaet i nytårstalen, så haster det med at få igangsat konkrete initiativer. Ikke mindst når det gælder transport og energilagring, lyder det fra, Tejs Laustsen Jensen.

“Når vi ser tilbage, er energiforliget klart det forgangne års positive højdepunkt. Det skaber ro om rammerne for energipolitikken i de kommende år, og der er mange gode elementer, i aftalen. Men det er utroligt ærgerligt, at de oprindelige planer om en samlet klimaaftale ikke blev til noget. Især på transportområdet havde vi håbet på en styrket indsats. Jeg er naturligvis glad for, at brint- og brændselscellebiler fortsat er afgiftsfritaget, men vi har brug for en stærkere politisk indsats for at sikre de rammevilkår, der er nødvendige for omstillingen af hele transportsektoren. Derfor er det også afgørende, at Danmark i 2019 lancerer tiltag, der gør lastbiler, busser, tog, skibe og ikke mindst fly mere klimavenlige”, udtaler Tejs Laustsen Jensen.

Ifølge Brintdirektøren er transportsektoren det dog ikke det eneste område, som ikke har fået den nødvendige politiske opmærksomhed: ”Vi sakker bagud på nogle af de vigtigste områder i forhold til den grønne omstilling af energisektoren, ikke mindst hvad angår konvertering og lagring af grøn energi. Vi er uhyre dygtige til at producere grøn energi i Danmark. Men omstillingen hænger ikke sammen uden lagring, så derfor er det absolut afgørende, at vi får udviklet konverterings- og lagringsmuligheder for den grønne energi. Hvis det skal lykkes at skabe et bæredygtigt energisystem, bliver vi nødt til at fokusere mere på, hvordan energien kan gemmes og overføres til andre sektorer.” siger Tejs Laustsen Jensen, der især i lyset af statsministerens nytårstale undrer sig over den manglende indsats i forhold til energikonvertering- og lagring.

”Statsministeren taler om behovet for handlekraft i klimaindsatsen. Det ser vi frem til. For sandheden er, at selvom lagring af grøn el er et selvstændigt element i regeringsgrundlaget, og PSO-aftalen indeholder planer om en analyse af rammevilkårene for de elektrolyseprocesser, der netop er afgørende for at kunne lagre energien, og binde det energisystemet sammen, er der intet sket. Regeringen glemmer desværre sin egen dagsorden, og det er utroligt ærgerligt, for lagring og konvertering kommer kun til at blive vigtigere i fremtiden.”

Tejs Laustsen Jensen er dog håbefuld for det nye år: ”Den grønne omstilling står i toppen af den politiske dagsorden, og det med rette, for det haster. Derfor er jeg overbevist om, at lagring og konvertering bliver centralt i energipolitikken i 2019. Det er nøglen til at sikre den samlede omstilling af energisystemet.”

__________________________________

For spørgsmål eller kommentarer kan Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, kontaktes på telefon: 26 23 94 43