Danmark har store ambitioner om at blive en førende aktør inden for grøn brint og andre grønne brændstoffer. Det viser en ny hvidbog fra State of Green, som præsenterer Danmarks styrker og potentialer på området.

Hvidbogen beskriver, hvordan Danmark vil udnytte sine rige vedvarende energiressourcer, især havvind, til at producere grøn brint og brintderivater som e-metanol, e-ammoniak og e-kerosen. Disse grønne brændstoffer kan bidrage til at afkarbonisere transport- og industrisektorerne, som er vanskelige at elektrificere direkte. Hvidbogen fremhæver også, hvordan Danmark kan integrere grøn brint i det eksisterende energisystem, for eksempel ved at udnytte overskudsvarme fra elektrolyse i fjernvarmenettet eller ved at bruge spildevand til elektrolyse.

Danmark har erfaring og ekspertise på tværs af hele værdikæden for grøn brint, fra offshore vind, effektive elektrolyser og energieffektivitet til transport, fjernvarme og teknologileverandører. Danmark har også et stærkt samarbejde mellem offentlige og private aktører, som fremmer innovation og vækst inden for grøn brint.

Hvidbogen er et resultat af et partnerskab mellem State of Green, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Energistyrelsen, Dansk Industri, Green Power Denmark og Brintbranchen og kan læses i sin helhed her.