Klimarådet har fremlagt et nyt vurderingsnotat om regeringens klimapartnerskabers anbefalinger til grønne initiativer.

Nyt vurderingsnotat fra Klimarådet om klimapartnerskabernes anbefalinger

Selvom coronakrisen endnu ikke er ovre, arbejdes der stadig hårdt på initiativer, der kan håndtere den anden store krise, menneskeheden står overfor – nemlig klimakrisen. Klimapartnerskaberne har udarbejdet deres rapporter og anbefalinger, og dem har Klimarådet nu vurderet. Derfor har Klimarådet udsendt et notat om effekt og økonomi i forhold til anbefalingerne. Rådet har vurderet anbefalingerne ud fra to betragtninger:
1) Kommer vi i mål, når vi korrigerer for overlap mellem indsatserne? 
2) Er indsatserne og virkemidlerne omkostningseffektive, og peger de frem mod 2050?

Grundlæggende mener Klimarådet, at anbefalingerne flugter med de betragtninger, de selv udgav i rapporten Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion, dog har de visse betænkeligheder, hvad angår overlap i reduktionspotentialer og ønsker til tilskudsordninger. 

Brintbranchen ser med interesse på Klimarådets vurderinger. Der er en række interessante betragtninger i notatet, men Brintbranchen mener, at rådet undervurderer potentialet i brint og Power-to-X, og har et alt for stort fokus på CCS frem for CCU. Derudover er det ærgerligt, at rådet tilsynelandende helt har misforstået forslaget om et CO2-reduktionskrav i landtransporten. 

Du kan læse mere her


Twitter


Linkedin