Nyt storskala brintanlæg er et vigtigt skridt for den grønne omstilling

Endnu en erhvervsklynge med brintproduktion i centrum har set dagens lys. Green Hydrogen Hub Denmark har netop præsenteret planer for et af verdens største og mest ambitiøse brintprojekter, som samler produktion, lagring og varmeudnyttelse fra storskala brintproduktion. Med 350 MW elektrolyseanlæg, 200.000 MWh brintlager og et 320 MW CAES-anlæg er det Green Hydrogen Hub Dennmarks målsætning at kunne balancere strømforbrug svarende til 280.000 husstande og levere grøn brint til bl.a. den tunge transport, skibsfarten, industrien m.m. Anlægget vil potentielt kunne fortrænge 600.000 tons CO2 om året, og brugen af underjordiske lagre til brint, gør projektet til et afgørende fremskridt for den grønne omstilling.

Dagens nyhed glæder Tejs Laustsen Jensen, direktør for hovedorganisationen for brint og Power-to-X (PtX) i Danmark, Brintbranchen:

”Der er ingen tvivl om, at det her er et meget vigtigt projekt – ikke bare for brint og PtX i Danmark, men for den grønne omstilling generelt”, siger han, og uddyber: ”Sektorkobling er omstillingens hellige gral. Vi skal finde måder at udnytte al den grønne strøm, vi overhovedet kan producere, og det her er et rigtigt godt eksempel på, hvordan det kan, og bør gøres. Én af de største udfordringer ved den grønne omstilling er, at vi skal basere energisystemet på kilder, der bogstaveligt talt, producerer som vinden blæser, og solen skinner. Det giver i sagens natur nogle udfordringer, og derfor er det afgørende, at vi udnytter energien, når den er der. Ved at konvertere den mængde grøn strøm, der ikke kan optages i elnettet, når det f.eks. blæser meget, kan vi lagre energien og flytte den over i andre sektorer – eksempelvis transporten eller industrien. Projektet her giver ydermere muligheder for at lagre enorme mængder grøn energi i underjordiske kaverner, hvilket skaber en endnu stærkere buffer for det samlede energisystem.”

Det er dog ikke kun i forhold til klimaet, at brintdirektøren glæder sig over det nye projekt. For ham er det et eksempel på, at klima- og erhvervspolitik kan gå hånd i hånd:

”Der er kæmpe potentialer for dansk erhvervsliv i brint- og PtX-industrien. Vi har allerede en stærk brint- og PtX-værdikæde i Danmark, og de virksomheder løfter en stor opgave ikke bare for omstillingen, men også for at sikre de næste store, grønne erhvervseventyr. ”Made in Denmark”-brandet står stærkt globalt, ikke mindst på dette område, og projekter som Green Hydrogen Hub er med til at udvikle løsninger, som kan eksporteres globalt. Brint og PtX er den naturlige opfølgning på vindmøllerne, og vi kan skabe lige så store succeser på verdensplan til gavn for både klima og dansk erhvervsliv”.

Skriv et svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment