Nyt konsortium af danske giganter går sammen om storskala PtX

25. maj 2020

Et nyt konsortium med bl.a. Ørsted, SAS, Mærsk og Københavns Lufthavn har i dag fremlagt deres plan om at opføre et af verdens største PtX-anlæg i Danmark.

Nyt konsortium af danske giganter går sammen om storskala PtX

Nogle af Danmarks største virksomhedsgiganter er gået sammen i et konsortium, der vil bygge og drive et af verdens største PtX anlæg, som skal ligge i hovedstadsområdet. Det er Ørsted, Mærsk, SAS, Københavns Lufthavn, DFDS og DSV Panalpina, der står bag de ambitiøse planer.  

Det nye anlæg skal producere brint og elektrofuels til brug i både land-, vand- og lufttransporten. Den tunge landtransport er, sammen med skibs- og luftfarten, nogle af den grønne omstillings største udfordringer, og det nye anlæg vil kunne producere grøn brint og klimaneutrale brændstoffer til netop disse områder.

Anlægget skal ligge i hovedstadsområdet og modtage grøn strøm fra havvind, som bruges til at producere grøn brint ved elektrolyse. Første fase af projektet er etableringen af brintproduktionen, og derefter udviddes produktionen til også at omfatte elektrofuels via bæredygtigt opsamlet CO2. Når anlægget har nået sin fulde kapacitet på 1,3GW i 2030, vil der kunne produceres mere en 250.000 ton grønne brændstoffer årligt.

Om dagens store nyhed udtaler Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen:

”Det her er for alvor et skridt i den rigtige retning for både brint og PtX i Danmark, men også for den grønne omstilling generelt og de grønne vækstsmuligheder i særdeleshed. At så mange af dansk erhvervslivs helt store spillere er gået sammen for at fremme den grønne transport ved hjælp af brint, er absolut en game-changer. Det viser med al tydelighed, at brint og PtX ikke alene er afgørende for at nå vores klimamålsætninger, det er også her det næste kapitel af det grønne, danske erhvervseventyr ligger.”

Om de nye planers betydning for erhvervslivet uddyber Tejs Laustsen Jensen:

”Brint og PtX repræsenterer et helt nyt led i energisystemet, et led der kan binde energiproduktion og forbrug sammen, så vi får mest muligt ud af vores massive vindressourcer. Og det led kan smedes af danske hænder – vi har alle forudsætninger for at dominere den teknologiske udvikling og sikre, at industrien og arbejdspladserne kommer til at være i Danmark. Vi har allerede en skare af stærke leverandører af brintteknologi, og med planerne om det nye storskala PtX-anlæg i hovedstadsområdet, kommer vi til at tage et kvantespring i udviklingen på området,” siger brintdirektøren, og afslutter:

”Det her understreger endnu engang Danmarks potentiale for industriel skala PtX. Området er i rivende udvikling, og en satsning som konsortiet fremlægger her, vil føre til den samme kommercialisering, som vi har set på bl.a. havvind. Det giver os mange nye løsninger i forhold til den grønne omstilling, og skaber nye jobs og eksportmuligheder i kølvandet. Det er initiativer som dette, der vil bidrage til en langsigtet vækst i Danmark, som er både bæredygtig og levedygtig – og for alvor vil cementere Danmarks position som grøn, global stormagt.”

Du kan læse mere om konsortiets PtX-planer her.