Nyt fra energiprogrammerne

1. februar 2018

Torsdag den 31. januar inviterede DI Energi og Dansk Energi sammen med energiprogrammerne EUDP, ELFORSK og Innovationsfonden til informationsmøde i EnergyLab i Københavns Nordhavn.

En halv milliard danske kroner er i spil i de tre støtteprogrammers 2018-puljer til medfinansiering til energirelaterede projekter.

I programmerne er der både fokus på at skabe store fyrtårnsprojekter, der bliver lagt mærke til i ude i verden, men der er også plads til de mindre projekter, hvor små men vigtige landvindinger kan nås.

På informationsmødet var der mulighed for at blive ført ajour med, hvordan man søger støtte til forskning, udvikling, demonstration og markedsmodning. Få her et kort overblik over de kommende udbud fra de forskellige programmer.

EUDP

Bestyrelsesformand i EUDP, Thea Larsen, introducerede EUDP-programmet. Hos EUDP er der krav om, at projekterne skal være innovative, industridrevne eller have stærk industriel deltagelse med klare kommercielle perspektiver.

Første ansøgningsrunde i 2018 har ansøgningsfrist 2. marts 2018 kl. 15.00. Læs indkaldelsen her.

EUDP udbyder i foråret en generel pulje på op til DKK 230 mio. og har dertil to særpuljer. En særpulje på DKK 8 mio til Energieffektiv Transport og en særpulje på DKK 9,8 mio. til Miljøeffektiv produktion af olie og gas.

I efterårsudbuddet kommer disse to særpuljer ikke igen. Efterårsansøgningsrunden vil komme engang i september.

Innovationsfonden

Innovationsfonden beskæftiger sig med meget andet end energi, men har mere end 150 aktuelle energiprojekter kørende. Tore Duvold, vicedirektør i Innovationsfonden, introducerede de relevante energifokuserede støttemuligheder under Innovationsfondens Grand Solutions 2018 program. I foråret er der 20. april særligt to relevante calls for Brintbranchens medlemmer, nemlig Grøn Vækst og Nye teknologiske muligheder.

Læs mere om de to puljer her:

Grøn vækst (DKK 211 mio.)

Nye teknologiske muligheder (DKK 136 mio.)

Der er ansøgningsfrist 20. februar og man kan forvente svar efter cirka 3 måneder. Næste ansøgningsrunde har deadline i august 2018 og temaerne forventes udover et åbent opslag at være Nye teknologiske muligheder og Fremtidens samfund.

Vær også opmærksom på InnoBooster-programmet, som primært henvender sig til små- og mellemstore virksomheder, iværksættere, startups og entreprenante forskere med gode udviklingsideer, der kræver ny viden for at blive til virkelighed. Her er løbende ansøgningsfrist hele året og der kan støttes fra alt til mellem DKK 100.000 op til DKK 5 mio. til f.eks. samarbejde med universiteter, private udviklingshuse eller en ny medarbejder med særlige kompetencer. Læs mere her.

ELFORSK

ElFORSK er det mindste program af de tre og uddeler DKK 25 mio. årligt. Programmet administreres af Dansk Energi. Her præsenterede konsulent Dorthe Lindholm fra Dansk Energi programmets prioriteter i 2018.

ELFORSK finansieres af PSOmidler som udfases ove 5år hvorefter elforsk finansieres via finansloven.

ELFORSKs indsatsområder har tre fokusområder; effektivisering, fleksibilitet og substitution og dertil to hovedspor; bygninger og industri samt tværgående projekter inden for hver af sporene. Afgrænsning af projekter er at ELFORSK kun støtter projekter, som handler om energieffektivisering i slutforbruget.

ELFORSKs kommende ansøgningsrunde er ikke annonceret endnu, men vil have ansøgningsfrist i september 2018. Læs mere her.

 

Der var på dagen også oplæg fra Danmarks grønne investeringsfond og Markedsmodningsfonden. Du kan læse mere om muligheder for at optage lån som virksomhed på deres respektive hjemmesider.