Brintbranchens medlemmer Siemens Gamesa og GreenLab Skive er som de første brintvirksomheder kommet med i en testordning, hvor virksomhedernes projekter undtages for en række af de nuværende regler og bestemmelser på energiområdet. Erfaringerne, som Siemens Gamesa og GreenLab Skive gør sig, vil blive brugt til at optimere lovgivningen. Det skriver Klima- Energi- og Forsyningsministeriet i dag i en pressemeddelelse.

Energistyrelsen har tildelt virksomhederne en såkaldt regulatorisk testzone, hvorfra de over en årrække kan udføre deres demonstrationsprojekt. Klimaminister, Dan Jørgensen, siger i forbindelse med den nye testordning: ”Vores ambition er, at Danmark skal have det mest fleksible og velintegrerede energisystem i Europa. Det skal GreenLab Skive og Brande Brint være med til at bidrage til, nu hvor vi giver dem friere rammer til at udvikle fremtidens grønne energiløsninger. De vigtige erfaringer, virksomhederne gør sig, skal være med til at sikre vores position inden for grønne energiformer som for eksempel Power-to-X.”

Begejstring i branchen

Testordningen vækker glæde hos Siemens Gamesa og GreenLab Skive, som i en fælles pressemeddelelse beskriver beslutningen som ‘historisk’.

Testzonen giver Greenlab og de grønne virksomheder, der deler hinandens overskydende energi i GreenLabs erhvervspark, mulighed for at udforske nye energiløsninger. Fremadrettet vil GreenLab være i stand til at teste nye innovative forretningsmodeller og nye teknologier, der hidtil er stødt på barrierer i henhold til de nuværende elbestemmelser. Ideen er, at nye industriparker kan oprette fælles energiproduktion og forbrug, uden at påvirke det eksisterende kollektive energinet negativt.

Siemens Gamesas Brande brintprojekt kobler en eksisterende 3 MW vindmølle med et Green Hydrogen Systems-elektrolyseanlæg, som kan producere grønt brint i ‘øtilstand’, dvs. uden forbindelse til det kollektive elnet. Den grønne brint distribueres derefter af det danske firma Everfuel til at drive Københavns brint-taxaflåde. Siemens Gamesa bruger også projektet til at undersøge, om integrering af ny batteriteknologi, som en opgradering til turbinen og elektrolyseanlægget, kan bidrage til netstabilitet og hjælpe med at løse problemer omkring fluktuerende vind. Opsætningen af batteri, turbine og elektrolyser har potentialet til at muliggøre produktion af grønt brint i industriel skala på kort sigt, og innovationer og læring fra teststedet vil blive brugt til at skabe forretningsmodeller til brintproduktion i stor skala.

Brug erfaringerne fornuftigt

Også Brintbranchen er begejstret for beslutningen. Tejs Laustsen Jensen, direktør i Brintbranchen, siger:

“Det er virkeligt gode nyheder, at to af Brintbranchens medlemmer nu har fået tildelt status som regulatorisk testzone af klimaminister Dan Jørgensen. Det er afgørende for Danmarks grønne førerposition, at vi får skabt de rigtige rammer for at kunne optage meget store mængder VE i energisystemet og konvertere det til brint og e-fuels, og her er de to projekter i Skive og Brande foregangsprojekter ift., hvordan vi kan indrette energisystemet fremadrettet. Nu er det afgørende, at vi samler erfaringer op hurtigt, og får lavet de reformer, vi ved der er brug for af bl.a. tarifsystem og elforsyningslov, så vi i fremtiden får regler der understøtter et moderne, integreret og grønt energisystem med integration af VE over hele landet gennem både elnettet og et voksende brintnet.”