Energinet har fået godkendt en ny model for den systemtarif, som elforbrugerne betaler til eltransmissionssystemet. Det skriver Energinet på sin hjemmeside. Formålet med den nye model er bl.a. at sikre, at Danmark kan udnytte sit potentiale inden for grønne brændsler som brint og Power-to-X (PtX).

Den nye model består af to hovedelementer: For det første skal alle elforbrugere betale et fast årligt abonnement på 180 kroner, uanset hvor meget strøm de bruger.

For det andet skal elforbrug over 100 millioner kilowatt-timer om året kun betale 10 procent af den gældende systemtarif. De største elforbrugere skal dog stadig betale fuld tarif op til 100 millioner kilowatt-timer.

”Med den nye, mere omkostningsægte model anerkender Energinet den værdi, PtX har i elsystemet. Vi forventer at den nye model skaber balance mellem de elkunder, der vil benytte sig af direkte linjer og dem, der vil benytte elnettet. Dermed sikrer modellen, at der kommer flere fleksible forbrugere på det kollektiv elnet. Det vil i sidste ende reducere systemomkostningerne for samfundet. Brintbranchen mener, at Energinet med den foreslåede prissætning rammer en fin balance mellem omkostningsægthed, incitamenter for elektrificering, og omdelingseffekter. Vi ser frem til flere ændringer i samme retning på andre tariffer, som nettarif og dso-tariffer, for at sikre en effektiv grøn omstilling,” siger Adriana Guerenabarrena, chef for regulering og analyse hos Brintbranchen.

Den nye model for systemtarif træder i kraft den 1. januar 2024.