Regeringen har i dag indgået klimasamarbejdsaftaler med Danske Regioner om grøn kollektiv trafik. For at nå 70%-målsætningen i 2030 skal den kollektive transport omstilles, og her er et ambitiøst samarbejde med regionerne afgørende. Dagens aftale er et vigtigt skridt på vejen til omstillingen af busser, tog, regionale personbiler m.m. 

Aftalen skaber store muligheder for brint- og brændselscelleteknologier, både i forhold til den kollektive trafik og de regionale personbiler. Offentlige indkøbsstrategier er afgørende værktøjer i omstillingen, og Brintbranchen er meget positiv overfor, at brint nævnes eksplicit i aftalen. Fokus på nulemissionsteknologier i den kollektive trafik og i de regionale arbejdsbiler er med til at sætte skub i udbredelsen af brintløsninger. Det er dog fortsat lang vej igen, men udviklingen vil også kunne understøtte implementeringen af brint- og brændselscelleteknologier i andre dele af transporten – herunder taxaer, færger, tung transport etc. 

Her kan du se klimasamarbejdsaftalens målsætninger, og du kan læse mere om aftalen her

Transport- og Boligministeriet: Målsætninger i klimasamarbejdsaftaler