Med vedtagelsen af klimaloven har vi taget et skridt i den rigtige retning for den grønne omstilling. Med en massiv satsning på brint og PtX kan vi nå hele vejen, siger Brintbranchens direktør Tejs Laustsen Jensen i en pressemeddelelse.

Brintbranchen: Klimaloven er et afgørende skridt i den rigtige retning, nu skal PtX-initiativer bane vejen mod fossil uafhængighed

Pressemeddelelse:
Klimaloven er et afgørende skridt i den rigtige retning, nu skal PtX-initiativer bane vejen mod fossil uafhængighed

Der er grund til at fejre dagens vedtagelse af klimaloven. En bindende klimalov er et afgørende skridt i den rigtige retning for håndteringen af den grønne omstilling. Men der er stadig meget at gøre, før lovens mål er opfyldt, og nu begynder arbejdet for at indfri de ambitiøse målsætninger.

De første spadestik er taget til at bygge fundamentet for den konstruktion, der skal bære indsatsen mod 70%-målsætningen i 2030 og videre mod 2050.  Men det er afgørende, at en stærk satsning på storskala energikonvertering og Power-to-X (PtX) bliver en del af det fundament. Om behovet for at gøre PtX et til et omdrejningspunkt i klimapolitikken siger Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen:

 ”Der er ingen tvivl om, at brint og PtX bliver nøgleelementer i den grønne omstilling. Ikke kun i Danmark men i hele verden. Det ses tydeligere og tydeligere internationalt, og vi behøver ikke kigge længere end til vores tyske naboer for at se, hvordan brint og PtX er omdrejningspunkt for den grønne dagsorden. Danmark har enorme muligheder på området, og er godt positioneret, men det kræver, at vi handler nu. Det er afgørende med hurtig afklaring, og at de nødvendige politiske rammer for en massiv PtX-indsats kommer på plads inden sommerferien.”

PtX kommer til at være udgangspunktet for den altafgørende sektorkobling, der skal sikre en effektiv udnyttelse af den vedvarende energi, siger Tejs Laustsen Jensen:

”PtX er nøglen til, at vi kan indfri klimalovens målsætninger og hente langt mere grøn energi ind i energisystemet. Ved at koble VE og PtX skaber vi ikke alene muligheden for at lagre den grønne energi, vi kan også flytte den over i andre sektorer, som ikke kan elektrificeres direkte. Det gør det muligt at få den grønne energi via brint over i bl.a. transportsektoren, industrien og landbruget. Det skaber også muligheden for at producere f.eks. elektrofuels, som bliver afgørende for at omstille bl.a. flytrafikken. Vi kan ovenikøbet skabe mere grøn varme ved at nyttiggøre overskudsvarmen fra brintproduktion i fjernvarmen. Vi kan altså skabe den sektorkobling, som er imperativ for at udnytte al den vedvarende energi, som vi i Danmark er verdensmestre i at producere.”

Men det er ikke kun på klimakontoen, PtX vil skabe overskud. Der er også enorme erhvervs- og eksportpotentialer at hente i netop en stærkere satsning på PtX, understreger brintdirektøren:

”Vi skrev første del af det grønne eksporteventyr med vindmøllerne, og PtX er den naturlige opfølger. Vi har nogle af verdens stærkeste kompetencer ikke bare på vedvarende energi men også på brint og PtX. De danske styrkepositioner skal udnyttes til fulde, så den værdikæde som brint og PtX repræsenterer, bliver længere og stærkere. Vi har mange danske virksomheder, der allerede nu eksporterer brintløsninger til hele verden, og den indsats skal styrkes. På den måde kan vi skabe nye arbejdspladser, dominere nye eksportmarkeder og skabe en bæredygtig vækst, der er levedygtig langt ud i fremtiden – og vi kan gøre det på baggrund af den vind, der alligevel blæser om ørene på os.”

Behovet for en hurtig indsats på PtX er ikke alene afgørende for at sikre den danske førerposition som grøn stormagt, det er også vigtigt for den økonomiske genopretning efter coronakrisen, afslutter Tejs Laustsen Jensen:

”De danske PtX-relaterede virksomheder, der før krisen vækstede i både antal medarbejdere, indtjening og eksport, er klar til at løfte deres del af opgaven – ikke alene i forhold til klimaet men i høj grad også i forhold til den økonomiske genopretning. Vi har alle muligheder for at indfri klimaambitionerne og skabe grøn vækst på samme tid, og derfor er det afgørende, at PtX bliver et kerneelement i de klimapolitiske initiativer allerede inden sommerferien.”

For spørgsmål eller kommentarer kontakt Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, tlf.: (+45) 2623 9443 eller via tlj@brintbranchen.dk.


Twitter


Linkedin