Nel har offentliggjort i en meddelelse, at virksomheden er blevet partner i Poshydon-projektet, etableret af et hollandsk konsortium, der leverer verdens første offshore brint-platform. Nel skal levere et 1,25 MW elektrolyseanlæg, der vil være i stand til at producere et halvt ton grøn brint om dagen.

“Nel ser brintproduktion fra havvind som et fremtidigt nøglemarked med et enormt vækstpotentiale over de kommende fem til ti år, og vi er meget spændte på at være en del af dette banebrydende projekt, som vil illustrere vores PEM-teknologis potentiale til brug på denne vis,” siger Filip Smeets, chef for Nels elektrolyse division, i meddelelsen.

Poshydon-projektet integrerer tre energisystemer i Nordsøen: havvind, offshore-gas og offshore-brint. Neptune Energys Q13a-A-platform er den første fuldt elektriske platform i den hollandske Nordsø og ligger cirka 13 kilometer ud for Scheveningens kyst. Med et tilskud på 3,6 millioner euro fra DEI+ kan pilotprojektet startes. Den resterende del, der kræves, finansieres af konsortiumpartnerne.

Et grønt brintanlæg installeres på platformen, som omdanner havvand til demineraliseret vand. Dette vand omdannes derefter til grøn brint ved hjælp af elektrolyse. Formålet med pilotprojektet er at få erfaring med at integrere energisystemer til og søs og produktion af grøn brint i et offshore-miljø.

Læs hele Nels pressemeddelelse her.