Danskproduceret brint kan skabe indtjening og beskæftigelse i Danmark og levere et massivt klimabidrag til Europa. Sådan lyder konklusionen i et fælles debatindlæg forfattet af bestyrelsesformand i Energinet, Mogens Lykketoft, og Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, som begge ser store klima- og erhvervsmæssige potentialer i den grønne, danske brintproduktion. Bestyrelsesformanden og brintdirektøren opfordrer til, at der ikke fra politisk side fokuseres entydigt på den direkte elektrificering i omstillingen, men at den indirekte elektrificering via brint og andre brintbaserede brændsler som metanol og ammoniak prioriteres højere. Det vil ikke alene gavne klimaet og den grønne omstilling men i høj grad også for eksporten, det danske erhvervsliv og den allerede eksisterende værdikæde på brint og PtX i Danmark:

“Den direkte [elektrificering] er, at maskiner, fyr og biler bliver drevet direkte af grøn elektricitet. Tunge køretøjer, skibe og fly, der skal på langfart, kan ikke drives af batterier. Derfor er den næste revolution den indirekte elektrificering, hvor man ved elektrolyse, der drives af billig grøn el, fremstiller brint af vand, og så kan bruge den grønne brint som grundstof i udvikling grønne flydende brændsler, der kan hældes på ’tunge’ transportmidler: Alt det der går under betegnelsen Power-to-X.

Det er vigtigt, at dansk erhvervsliv er på forkant med den indirekte elektrificering. Der er allerede produktion af grøn brint i Danmark, og flere spændende projekter er undervejs. Det vil udfolde sig fra midten af dette årti og være i voldsom vækst de efterfølgende år, hvis vi sørger for et godt samspil mellem samfundet og det private erhvervsliv.

Vi ved, at efterspørgslen vil være stor. EU-kommissionen skønner importbehov for brint på 600 Twh i 2030, heraf alene til Tyskland 100 Twh. Danmark skal derfor ruste sig til at levere brint ikke bare til hjemligt brug, men også til eksport af grøn, dansk energi. Det vil være en god mulighed for indtjening og beskæftigelse i Danmark, og et massivt klimabidrag til Europa.

Meget er krævet, inden vi kan nå dertil. Infrastruktur er en afgørende forudsætning: Der skal være let og billig adgang til grøn elektricitet, mulighed for i stor skala at lagre brint og en veletableret rørinfrastruktur, således at brintproducenterne let kan levere til forbrugere i ind- og udlandet. Rørforbindelserne er ikke mindst afgørende, fordi det muliggør eksport af store mængder energi billigere, end det ville være tilfældet via kabler. Her er store muligheder for et samvirke mellem private investorer og Energinet – det statsejede selskab, der står for transmissionen af el og gas.”

Læs hele indlægget hos Jyllands Posten her.