Toyota

Toyota er blandt verdens største bilproducenter og har med stor succes været repræsenteret i Danmark siden 1963. Dette afspejles ved, at Toyota er et af de bilmærker, der kører flest af på de danske veje. Vejen til denne succes skyldes primært tre forhold – fokus på kvalitet, fokus på kundetilfredshed og de helt rigtige forhandlere og medarbejdere.

Mirai betyder fremtid på japansk
Brintbilen Toyota Mirai, der betyder fremtid på japansk, er en revolutionerende bil, der har en minimal påvirkning på vores klima og miljø – og som samtidigt gør et kæmpe indtryk på alle, der er interesseret i biler og teknologi.

Er du klar til et møde med brintbilen, der bringer fremtiden ind i nutiden? Toyota satser aktivt på brint som drivmiddel, og med sin veludviklede brintinfrastruktur og attraktive afgiftsforhold blev Danmark i 2015 valgt som et af de første lande i verden til at introducere den unikke brintbil Mirai.

Bilen og teknologien markerer starten på en tid, hvor vi uden at give afkald på hybrid-, benzin- eller dieselbilernes fordele og komfort vil kunne køre i en brintbil, der er helt forureningsfri under kørslen og kun udleder rent vand.

Den miljørigtige drift er kombineret med al den komfort og køreglæde, som kan forventes af morgendagens bil. Mirai har meget at byde på: Markant design og inspirerende køreglæde takket være en direkte styring og et lavt tyngdepunkt. Hertil kommer en stilfærdig – og alligevel kraftfuld – acceleration fra elmotoren.


For English read below

Toyota is amongst the world’s largest car manufactures with remarkable success in being represented in Denmark since 1963. This is mirrored by being of the most driven cars on the Danish roads. The road to success can be divided into three parts – focus on quality, focus on client satisfaction and by having the absolute right dealers and employees.

Mirai is Japanese for future
The fuel cell car Toyota Mirai, meaning future in Japanese, is a revolutionary car, with a minimal effect on our climate and environment – and with a huge impression on everybody, with an interest in cars and technology.

Are you ready to meet the fuel cell car, that brings the future to the present? Toyota relies actively on hydrogen as a propellant, and with its well-developed hydrogen infrastructure and attractive taxes, Denmark was in 2015 chosen to be one of the first countries in the world to introduce the unique fuel cell car, Mirai.

The car and technology mark the beginning of a new era, where we won’t have to give up on the perks and comfort of hybrid-, petrol- and diesel cars, by choosing to drive a fuel cell car, which is completely emission free during the drive and only emits water.

The environmental drive is combined with the all the comfort and joy, that can be expected by todays car. Mirai has lots to offer: notable design and inspiring joy by driving, thanks to the direct steering and low point of gravity. Hereto comes a stylish – and powerfull – acceleration from the electric engine.