Syddansk Universitet, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi

På Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi beskæftiger en forskningsgruppe sig med en bred vifte af materialer og processer, der anvendes i forbindelse med elektrokemisk energikonvertering, heriblandt brændselsceller. Gruppens aktiviteter kan føres tilbage til tiden lige efter den første energikrise i 1973. Krisen afstedkom en stærkt øget politisk interesse for teknologier, der kunne nedbringe afhængigheden af fossile brændsler. 

Aktuelle brint og brændselscellerelaterede forskningsområder omfatter følgende fire kerneaktiviteter:

  • Katalysator nanopartikel syntese: Syntese af elektrokatalysator-, katalysatorsupport- og elektrolytmaterial; fremstilling af platinnanopartikler med veldefineret, smal partikelstørrelsesfordeling; fremstilling af katalysatormaterialer vha. nanoskabeloner (”nanotemplating”)
  • Omfattende nanopartikel karakterisering: Elektrokemisk karakterisering vha. roterende (ring)-disk-elektroder, samt koblet elektrokemi og massespektrometri; fysisk-kemiske karakterisering; overfladekemi
  • Nanopartikel management: Karakterisering af interaktionen mellem elektrokatalysator, katalysatorsupport og ionomerbinderen i elektrodematerialer til polymerbrændselsceller; elektrodestruktur og grænseflade morfologi optimering; studier af nedbrydnings- og ældningsfænomener for elektrode- og elektrolytmaterialer i polymerbrændselsceller
  • Genanvendelse af ædle nanopartikler og polymere komponenter fra brændselsceller: Vores pilot arbejde har lige modtaget et amerikansk patent, som vil blive yderligere udviklet til genbrug i stor skala og selektivt genanvendelse af ædelmetaller 

I tillæg til gruppens eget udstyr og egne ekspertiser, arbejdes der tæt sammen med andre af universitetets grupper, hvilket giver adgang til specialiseret udstyr og viden inden for faststof NMR (”Solid State Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy”), eksperimentelle overfladefysiske teknikker såsom XPS og AES (hhv. ”X-ray photoelectron spectroscopy” og ”Auger electron spectroscopy”),  samt avancerede microscopies, herunder TEM, HAM og SR-FM (Transmission Electron Microscopy, hilum Ion Microscopy, Super Resolution Florescent Microscopy).