Syddansk Universitet, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi

På Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi beskæftiger en forskningsgruppe sig med en bred vifte af materialer og processer, der anvendes i forbindelse med elektrokemisk energikonvertering, heriblandt brændselsceller. Gruppens aktiviteter kan føres tilbage til tiden lige efter den første energikrise i 1973. Krisen afstedkom en stærkt øget politisk interesse for teknologier, der kunne nedbringe afhængigheden af fossile brændsler. 

Aktuelle brint og brændselscellerelaterede forskningsområder omfatter følgende fire kerneaktiviteter:

  • Katalysator nanopartikel syntese: Syntese af elektrokatalysator-, katalysatorsupport- og elektrolytmaterial; fremstilling af platinnanopartikler med veldefineret, smal partikelstørrelsesfordeling; fremstilling af katalysatormaterialer vha. nanoskabeloner (”nanotemplating”)
  • Omfattende nanopartikel karakterisering: Elektrokemisk karakterisering vha. roterende (ring)-disk-elektroder, samt koblet elektrokemi og massespektrometri; fysisk-kemiske karakterisering; overfladekemi
  • Nanopartikel management: Karakterisering af interaktionen mellem elektrokatalysator, katalysatorsupport og ionomerbinderen i elektrodematerialer til polymerbrændselsceller; elektrodestruktur og grænseflade morfologi optimering; studier af nedbrydnings- og ældningsfænomener for elektrode- og elektrolytmaterialer i polymerbrændselsceller
  • Genanvendelse af ædle nanopartikler og polymere komponenter fra brændselsceller: Vores pilot arbejde har lige modtaget et amerikansk patent, som vil blive yderligere udviklet til genbrug i stor skala og selektivt genanvendelse af ædelmetaller 

I tillæg til gruppens eget udstyr og egne ekspertiser, arbejdes der tæt sammen med andre af universitetets grupper, hvilket giver adgang til specialiseret udstyr og viden inden for faststof NMR (”Solid State Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy”), eksperimentelle overfladefysiske teknikker såsom XPS og AES (hhv. ”X-ray photoelectron spectroscopy” og ”Auger electron spectroscopy”),  samt avancerede microscopies, herunder TEM, HAM og SR-FM (Transmission Electron Microscopy, hilum Ion Microscopy, Super Resolution Florescent Microscopy).


For English read below

Through its research, innovation and study programmes the department will contribute with solutions to global social and environmental problems. We will help create growth and prosperity through technically sound engineering solutions that integrate other disciplines. The department will be a gateway for lifelong learning for employees, students, and project and network partners.

By means of various forms of cooperation such as internships, student projects, networking and research projects with the industry and other public research institutions, there is a constant exchange of experience and knowledge which ensures that all parties have access to the latest and most relevant knowledge.

Research Areas

• Chemical process engineering

• Functional materials and fuel cells

• Biomass technology

• Processing of vegetable raw materials for food, feed and natural medicine

• System analysis and environmentally efficient technology

• Biosystems technology