Strandmøllen

Som leverandør af industrigasser i 100 år, er det naturligt for Strandmøllen at tage et stort skridt mod en fremtid, hvor bæredygtigt brint til transport bliver mere udbredt. Strandmøllen driver Danmarks eneste industrielle elektrolyseanlæg til brintproduktion. Elektrolyseanlægget er stabilt og driftssikkert, hvilket i kombination med Strandmøllens store ekspertise betyder, at vi kan levere et produkt, som er meget omkostningseffektivt. Anlægget kan fylde 300 bars flasker og batterier. Dette er unikt, idet det betyder, at der kan være op til dobbelt så meget brint pr. leverance.

Danish Hydrogen Fuel A/S
Strandmøllen A/S, energiselskabet OK a.m.b.a og teknologiselskabet Nel Hydrogen Fueling and Solutions A/S indgik 2015 et partnerskab og dannede firmaet DHF (Danish Hydrogen Fuel). Formålet var i samarbejde at etablere brinttankstationer. Selskabet har nu etableret 4 stationer: i Korsør, Aarhus, Kolding og Esbjerg.

På brinttankstationerne bruges blandt andet Strandmøllens unikke 300 bar XL-batterier. I brinttankningens opstartsfase, som vi befinder os i nu, er dette både omkostningseffektivt og fleksibelt. Brinttankstationerne er dog forberedt til, at vi bag anlægget placerer en trailer, der kan indeholde brint til ca. 1000 optankninger. Dette bliver aktuelt i fremtiden, når der kommer flere brintbiler på markedet.

Viden om forbrugsmønstre
En del af Strandmøllens fremgang i løbet af årene skyldes blandt andet, at vi studerer vores kunders forbrugsmønstre. Ved hjælp af vores system SOS, som er et GSM- og webbaseret overvågningssystem, har både vi og vores kunder styr på forbruget. Ved at måle og overvåge indholdet, kan vi sikre forsyningen af brint. Ved at kende vores kunders forbrugsmønstre, forbedrer vi konkurrenceevnen for brint i fremtiden.

Strandmøllen A/S
Strandmøllen er Danmarks eneste 100 procent danske gasselskab. Vi blev grundlagt for 100 år siden, og har siden da produceret og markedsført gasser til alle brancher. Siden 1967 har Strandmøllen været et fondsejet selskab. Det betyder, at virksomheden har en solid, langsigtet og økonomisk stærk ejer.


For English read below

As supplier of industry gasses in 100 years, it is a natural step for Strandmolen towards a future, where sustainable hydrogen in transport is widely used. Strandmollen runs Denmarks only industrial electrolysis set in hydrogen production. The electrolysis set is stable and secure, which combined with Strandmollens high expertise means, that we can deliver an extremely cost-efficient product. The set can fill 300 bars bottles and batteries. This is unique, since it means a double up on hydrogen pr. delivery.  

Danish Hydrogen Fuel A/S
Strandmollen A/S, energy company OK and technology company Nel Hydrogen Solutions A/S formed a partnership in 2015 and created the firm DHF (Danish Hydrogen Fuel). The purpose was to, in co-operation, establish hydrogen fuel cell stations. The company have now established 4 stations: In Korsør, Aarhus, Kolding and Esbjerg.

The fuel cell stations use, amongst other, Strandmollens unique 300 bar XL-batteries. In the beginning of the hydrogen refueling process, which we are in now, this is both cost-efficient and effective. However, the fuel cell stations are prepared for an addition in form of a trailer, that will connect with the set, which contains approximately 1000 refuels. This will be necessary when more fuel cell cars will fill up the streets.

Knowledge on consumption
A part of the progress for Strandmollen during the past years have, amongst other, been the fact, that we study our customers consumption patterns.  With our system SOS, and GSM- and web based surveillance system, both we and our customers can control the consumption. By measuring and surveying, it is possible for us to secure the supply of hydrogen.  By knowing our customers patterns, we can improve the competition on hydrogen for the future.

Strandmollen A/S
Strandmollen is Danmarks only 100 procent Danish gas company. We were funded over 100 years ago and has since then, produced and marketed gasses to all industries. Since 1967, Strandmollen, has been a fund-owned company. This means, that the company has a solid, long-termed and economically strong owner.