Serenergy

Aalborg-baserede Serenergy blev etableret i 2006. Vi udvikler og producerer effektive højtemperatur (HT) PEM brændselscelleprodukter til brug med metanol. I løbet af de sidste år er Serenergy vokset betragteligt og har nu mere en 50 medarbejdere i Aalborg, hvor både udviklingsafdeling og produktion er lokaliseret.

Serenergy er en del af tyske Fischer Group og har aktiviteter inden for en række områder, bl.a. transport, telekommunikation og back-up power.


For English, read below. 

SerEnergy, based in Aalborg, was established in 2006. We develop and produce effective, high-temperature (HT) PEM fuel cell products for using with methanol. During the last couple of years, SerEnergy has grown immensely with more than 50 employees in Aalborg, where department for development and the production is located.

SerEnergy is a part of the German Fischer Group with activities within the areas of transport, telecommunication and back-up power.