Aalborg Universitet, Institut for Energiteknik

Brændselscelles- og elektrolysesystemer samt anvendelsen i smarte energisystemer og power-to-gas er fokusområde for et multidisciplinært forskningsprogram på Institut for Energiteknik. Instituttet forsker i komponenter, systemer og kontrol inden for de nævnte områder med stærk fokus på kombination af eksperimentelt og teoretisk arbejde.

Forskningsmæssige kerneområder
• Udvikling af nye koncepter for energilagring og flydende brændstof produktion baseret på elektrolyse og kulstof genanvendelse
• Udvikling af forbedrede elektrolyse- og brændselscellesystemer baseret på avancerede modeller af celler, stakke, reformere osv
• Design og optimering af brændselscelle- og elekrolysesystemer med hensyn til specifikke kravspecifikationer
• Udvikling af avancerede modeller til parameter estimering, styring og monitorering af brændselscelle- og elektrolysesystemer
• Degraderings- og levetidstest (realtid og accelereret) og modellering målrettet til en specifik anvendelse
• State-of-the-art eksperimentelle faciliteter til opsamling af valideringsdata og til at demonstrere forbedringer af systemdesign og kontrol

Metanol som energibærer
Metanol kan medvirke til at integrere vedvarende energi. Metanol tillader en enkel måde at lagre og distribuere energi på. Lave krav til reformeringstemperatur åbner unikke integrationsmuligheder med HTPEM brændselsceller. Vi forsker og udvikler inden for produktion af metanol fra biomasse og affald samt i brug af metanol i HTPEM brændselscellesystemer.