Aarhus Universitet, Institut for Kemi

På Institut for Kemi og det Interdisciplinære Nanoscience center (iNANO) ved Aarhus Universitet forskes i energiopbevaring. En stor del af forskningen er nært forbundet med uorganisk kemi og fremstilling af nye materialer, hvor Hydrogenforskningsgruppen har en førende position. 

En del af instituttets aktiviteter fokuserer på fremstilling af nye nanoporøse materialer med kanaler og hulrum på nanometerskala, hvor hydrogenholdige forbindelser kan inkorporeres. Disse nanostrukturer kan også funktionaliseres med katalytiske nanopartikler, hvorved kinetik og termodynamik for hydrogenoptagelse og -afgivelse kan forbedres. Desuden fremstilles en række nye materialer som nanopartikler, der kan anvendes i nye typer af brændselsceller. For nylig har forskningsgruppen opdaget forbindelser med ekstremt højt hydrogenindhold både målt vægtmæssigt og rumfangsmæssigt.

Hydrogen-forskningsgruppen ved Institut for kemi og iNANO, AU, er produktiv og har publiceret ca. 90 videnskabelige publikationer i ansete tidskrifter over de sidste 5 år og har taget patent på nye syntesemetoder. Forskningsgruppen består af ca. 20 studerende.