Aarhus Universitet, Institut for Kemi

På Institut for Kemi og det Interdisciplinære Nanoscience center (iNANO) ved Aarhus Universitet forskes i energiopbevaring. En stor del af forskningen er nært forbundet med uorganisk kemi og fremstilling af nye materialer, hvor Hydrogenforskningsgruppen har en førende position. 

En del af instituttets aktiviteter fokuserer på fremstilling af nye nanoporøse materialer med kanaler og hulrum på nanometerskala, hvor hydrogenholdige forbindelser kan inkorporeres. Disse nanostrukturer kan også funktionaliseres med katalytiske nanopartikler, hvorved kinetik og termodynamik for hydrogenoptagelse og -afgivelse kan forbedres. Desuden fremstilles en række nye materialer som nanopartikler, der kan anvendes i nye typer af brændselsceller. For nylig har forskningsgruppen opdaget forbindelser med ekstremt højt hydrogenindhold både målt vægtmæssigt og rumfangsmæssigt.

Hydrogen-forskningsgruppen ved Institut for kemi og iNANO, AU, er produktiv og har publiceret ca. 90 videnskabelige publikationer i ansete tidskrifter over de sidste 5 år og har taget patent på nye syntesemetoder. Forskningsgruppen består af ca. 20 studerende.

Projekter
Forskningsgruppen leder et af de største danske initiativer inden for hydrogenopbevaring, projektet HyFillFast, støttet af Det Strategiske Forskningsråd, med en samlet 5-årig bevilling på 38 mio DKK, som løber i 2012 til 2016. De øvrige deltagere er DTU-MEK og DTU-ENER, Helmholtz-Zentrum Geesthacht (HZG), Tyskland, virksomheden H2 Logic A/S i Herning og The Korean Institute of Science and Technology (KIST), Syd Korea.
 

Forskningen foregår i et forpligtende interdisciplinært og internationalt netværk og i tæt sparring med verdens førende bilproducenter. Formålet med dette projekt er at designe et helt nyt koncept, hvor hydrogen opbevares både som gas ved højt tryk (700 bar) og i et fast stof. I dette projekt vil der også blive udviklet nye metoder til hydrogen-komprimering, som er mere energieffektive og som ikke opvarmer gassen så meget som i dag.

Fakultet for 'Science and Technology' ved Aarhus Universitet er medlem af the New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen, EU FCH-JU, N.ERGHY, som også støtter forskningsprojektet Bor4store (2012-2015) med 17 mio DKK. AU er leder af en arbejdspakke vedr. syntese af nye materialer i dette projekt.

Desuden deltager hydrogengruppen, AU også i et 'Initial Training Network' støttet af EU-FP7 og er medlemmer af 'The Management Committee' for EU COST Action, MP1103: “Nanostructured Materials for solid-state hydrogen storage”, 2012-2014.