LOKE

Lolland Energi Holding A/S, kaldet LOKE, er et holdingselskab, som blandt andet udvikler finansielle løsninger til vedvarende energiprojekter og intelligente energiløsninger. LOKE ejes af Lolland Kommune og har det overordnede formål at skabe vækst og gøre øen førende mht. vedvarende energi og intelligent energiforbrug. LOKE handler derfor i overensstemmelse med lokalpolitikernes høje ambitioner om at skabe lokal bæredygtighed gennem nye løsninger inden for energi og miljø.

LOKE har udviklet et koncept kaldet CTF (Community Testing Facilities). I disse testsamfund er universiteter og private virksomheder, gennem et triple-helix-samarbejde, involveret i gennemførelsen af ny teknologi mht. samfund, energiforsyningsanlæg og forsyningsnet, der dækker elektrisk distribution, spildevand, drikkevand og centralvarme.

Allerede i dag er alle større landsbyer og byer på Lolland dækket af CO2-neutral fjernvarme. Men halvdelen af befolkningen i Lolland Kommune bor i små landsbyer. Derfor er den politiske ambition at nå ud til disse landsbyer - så man i 2015 kan opnå 90 % CO2-neutral opvarmning på hele Lolland. Mikrokraftvarmeanlæg baseret på brint kan være den perfekte løsning for kommunen i denne henseende som et middel til at opnå øget balancering af elnettet. Overskudsel kan konverteres til brint, som ledes til anlæg i de enkelte husstande. Disse anlæg kan således forsyne husstanden med el og varme efter behov.

Lolland producerer fem gange mere grøn el (mest fra vindmøller) end øen forbruger. Netbalancering viser sig derfor, omfattende alle lokale forbrugere, at være en stadig større forpligtelse. Brug af brintteknologien kan være en vigtig del af Smart-Grid-løsninger, ligesom netbalancering.