LeanEco

LeanEco udvikler og tilbyder integrerede brændselscellebaserede elløsninger til servere til erstatning af batteribaserede UPS-systemer og dieseldreven nødgeneratorer. Vi henvender os til virksomheder, der benytter ”in-house” IT-systemer i deres kritiske forretningsprocesser, hvor ”cost-of-downtime” er en trussel for virksomhedens forretningsmæssige virke. 

Innovation
I vores forretningsmodel tilbyder vi helhedsløsninger der løser kundernes behov. Løsningerne skal være teknisk enkle, - og blandt andet derved økonomisk attraktive.

Partnerskaber
Vores kundebaserede løsninger inddrager involvering af mange forskellige partnere, som byder ind med mange forskellige relevante kompetencer.