ITM Power

ITM Power udvikler og producerer dynamiske PEM-elektrolysesystemer, der fremstiller og leverer brint under højt tryk, og som opfylder kravene til netbalancering af fluktuerende og vedvarende energikilder. Der leveres også integrerede brintstationer med elektrolyse på stedet for at tanke brændselscellebiler, busser og andre køretøjer.

ITM Power plc blev noteret på AIM-markedet af London Stock Exchange i 2004 og fik £4.9m som strategisk investering fra entreprenørmaskineproducenten JCB i 2015. Elektrolysesystemer er leveret til både til transportsektoren og til Power2Gas-markeder i flere lande, herunder Storbritannien, Tyskland og USA, og et netværk af integrerede brintstationer i Storbritannien ejes og drives af ITM Power.

I Storbritannien underskrev ITM Power en samarbejdsaftale med Shell i 2015 for placering af brintstationer og har underskrevet aftaler med blandt andre Toyota, Hyundai, Europcar og Anglo American om tankning af brint på deres stationer. ITM Power er partner i en række Fuel Cell Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) projekter herunder HyFIVE, H2ME og H2ME2 og har en betydelig erfaring i placering og byggetilladelse, samt byggeri, idriftsættelse og vedligeholdelse af brintfaciliteter.