HMN Naturgas

HMN Naturgas er Danmarks største gasselskab med ca. 250.000 kunder. Selskabet ejes af 57 kommuner i hovedstadsområdet og Nord- og Midtjylland.  

Det vidtforgrenede naturgasnet, som dækker det meste af Danmark, transporterer lige så meget energi som el- og fjernvarmesystemerne til sammen.

I HMN Naturgas arbejder vi for, at gasnettet udnyttes til at gøre det danske energisystem grønnere. Når vi deltager i projekter, der beskæftiger sig med brint og elektrolysegas, er det en helt naturlig følge af HMN Naturgas' ønske om at udvikle markedet for grøn gas og vores arbejde for at billiggøre produktion og distribution af de grønne gasser.


For English, read below.

HMN Nature Gas is Denmark's largest gas company with around 250.000 customers. The company is owned by 57 municipalities in the Copenhagen area and Northern and Mid Jutland.

The wide network of nature gas, which covers most of Denmark, transports as much energy as the electricity and district heating system together.

In HMN Nature Gas we work for the utilization of the gas network to make the Danish energy system greener. When participating in projects concerning hydrogen and electrolysis gasses, it is only natural for HMN Nature Gas to follow the vision for development of the market of green gas. Furthermore, our work creates the possibility for a cheaper production and distribution of greener gasses.