HMN GasNet

HMN GasNet er Danmarks største gasselskab med ca. 250.000 kunder. Selskabet ejes af 57 kommuner i hovedstadsområdet og Nord- og Midtjylland.  

Det vidtforgrenede naturgasnet, som dækker det meste af Danmark, transporterer lige så meget energi som el- og fjernvarmesystemerne til sammen.

I HMN GasNet arbejder vi for, at gasnettet udnyttes til at gøre det danske energisystem grønnere. Når vi deltager i projekter, der beskæftiger sig med brint og elektrolysegas, er det en helt naturlig følge af HMN GasNets ønske om at udvikle markedet for grøn gas og vores arbejde for at billiggøre produktion og distribution af de grønne gasser.