Greenhydrogen.dk

Greenhydrogen.dk ApS blev grundlagt i 2007 og ejes af 5 virksomheder: Hollensen Energy A/S, Dantherm Power A/S, Strandmøllen A/S, Nortec-Optomatic A/S, Innovation Midtvest A/S og EnergiMidt Udvikling.

Greenhydrogen.dk producerer elektrolyse systemer til fremstilling af brint og har kompetencer inden for udvikling og fremstillingen af komplette systemer. Hvor vores filosofi er at levere løsninger der varetager kundens specifikke behov.

Vi fokuserer på udvikling og fremstilling af standardiserede elektrolyse anlæg. Modulopbyggede systemer sikrer optimerede anlæg med høj system virkningsgrad, stor driftssikkerhed og simpel installation, betjening og service, i kapaciteter fra 2Nm3/h op til 80Nm3/h.

Elektrolyse systemer fra Greenhydrogen.dk kan drives af strøm fra el-nettet, men har også muligheden for at blive drevet direkte af strøm fra alternative energikilder, som solceller eller vindmøller i systemer der ikke er koblet på el-nettet, for produktion af 100% grøn brint.'


For English, read below.

Greenhydrogen.dk ApS was founded in 2007 and is owned by 6 companies: Hollesen Energy A/S, Dantherm Poqer A/S, Strandmøllen A/S, Nortec-Optomatic A/S, Innovation Mid-West A/S, Energy-Mid Development.

Greenhydrogen.dk produces electrolysis-systems for the making of hydrogen and has competences within development and production of complete systems, where our philosophy is to deliver solutions that maintains the customer’s specific needs.

We focus on development and production of standardized electrolysis facilities. Module build systems assures an optimized facility with high efficiency, running assurance and simple installation, maintenance and service, with capacities from 2Nm3/h up till 80 Nm3/h.

The electrolysis systems from Greenhydrogen.dk is driven by electricity network, however the possibility to be driven by fuel from alternative energy sources, like solar cells or wind mills from systems not connected to the electricity-network, is also there – as long as the production can be 100% green hydrogen.