IRD Fuel Cells

Brændselscelleteknologi

IRD Fuel Cells A/S er en højteknologisk virksomhed der er engageret i forskning, udvikling og produktion af brændselscelleteknologi – til glæde for miljøet.

Gennem stærke kompetencer inden for elektrokemi, kemi og materialekendskab, samt stærk ingeniørmæssig kunnen inden for elektronik og mekanik, har IRD Fuel Cells forvandlet ideer og patenter, udviklet over mere end 10 år, til kommercielle brændselscelleprodukter.

I samarbejde med internationale forskningsgrupper, strategiske partnere og kunder har vi gennem en stærk indsats udviklet førende teknologier og produkter inden for Polymer Elektrolyt Membran (PEMFC) og Direct Methanol (DMFC) brændselscelleteknologi.
 
Om brændselscelleteknologi:
Som en effektiv metode til konvertering af energi, udgør en brændselscelle en potentiel fremtidig energiløsning for produktion af el og varme. Der sker herved en kemisk reaktion mellem ilt fra luften og brint fra brændstofkilden uden der foregår en forbrænding med forurening til følge. 
 

For English, read below.

Fuel Cell Technology
IRD Fuel Cells A/S is a high-technological company engaged in research, development and production of fuel cell technology – with a passion for the environment.

Through strong competences within electrochemistry, chemistry and material-knowledge as well as engineering within electronics and mechanics, IRD Fuel Cells has transformed ideas and patents, developed during a period longer than 10 years, to commercial fuel cell products.

In cooperation with international research groups, strategically chosen partners and customers, we have in joint teamwork developed leading technologies and products within the Polymer Electrolysis Membrane (PEMFC) and Direct Methanol (DMFC) fuel cell technology.

About Fuel Cell Technology
As an effective method for conversion of energy, a fuel cell composes a potential futuristic energy solution for production of electricity and heat. This happens through a chemical reaction between oxygen from the air and hydrogen from the fuel source, within there being any emission.