IRD Fuel Cells

Brændselscelleteknologi

IRD Fuel Cells A/S er en højteknologisk virksomhed der er engageret i forskning, udvikling og produktion af brændselscelleteknologi – til glæde for miljøet.

Gennem stærke kompetencer inden for elektrokemi, kemi og materialekendskab, samt stærk ingeniørmæssig kunnen inden for elektronik og mekanik, har IRD Fuel Cells forvandlet ideer og patenter, udviklet over mere end 10 år, til kommercielle brændselscelleprodukter.

I samarbejde med internationale forskningsgrupper, strategiske partnere og kunder har vi gennem en stærk indsats udviklet førende teknologier og produkter inden for Polymer Elektrolyt Membran (PEMFC) og Direct Methanol (DMFC) brændselscelleteknologi.
 
Om brændselscelleteknologi:
Som en effektiv metode til konvertering af energi, udgør en brændselscelle en potentiel fremtidig energiløsning for produktion af el og varme. Der sker herved en kemisk reaktion mellem ilt fra luften og brint fra brændstofkilden uden der foregår en forbrænding med forurening til følge.