Energifonden Skive

Energifonden Skive er en erhvervsdrivende fond, der har til formål at løfte den generelle viden om klima-, energi- og miljøspørgsmål i Skive kommune, og blive en afgørende faktor for at eksisterende og nye virksomheder kender Skive som Danmarks ”Green Tech Valley”.
• Fonden vil skabe rammer og vækstbetingelser for lokale virksomheder indenfor grøn teknologi og bæredygtighed.
• Fonden vil støtte op om identificering og implementering af energieffektiviserende tiltag for eksisterende virksomheder.
• Fonden vil økonomisk støtte nye innovative tiltag og indgå i samarbejder om nye udviklingsprojekter.

I øjeblikket er fonden den bærende kraft bag udviklingen af GreenLab Skive Erhvervspark