Energibyen Skive

Energibyen Skive er et team i Teknisk Forvaltning, Skive Kommune, som udelukkende beskæftiger sig med at iværksætte tiltag inden for klima og energi. Vi arbejder sammen med en række forskellige interne og eksterne samarbejdspartnere i projekter, der fokuserer på energibesparelser og udnyttelsen af fossilfrie brændsler i Skive Kommune.
 

Det gælder f.eks. Implement, Grøn Gas Erhvervsklynge, Gas til transport, Genbyg Skive, Energisafari DK, Biogas2020 og ikke mindst flagskibet GreenLab Skive. I GreenLab Skive vil et P2G-anlæg blive omdrejningspunktet for omdannelse af overskudselektricitet til gas gennem en produktion af brint ved elektrolyse og kobling med CO2 fra biogas.

I tilknytning til P2G-anlægget vil virksomheder inden for vedvarende energi kunne etablere sig i en fagligt tematiseret erhvervspark, så et dynamisk forsknings-, udviklings- og demonstrationsmiljø til gavn for virksomheder, universiteter, GTS’ere og ikke mindst Skive Kommune vil opstå under navnet GreenLab Skive.

GreenLab Skive er derfor et oplagt emne for forskere og virksomheder inden for brint- og brændselscellebranchen