Electrochaea

Electrochaea har udviklet en kommercielt levedygtig løsning for energilagring, balancering af nettet, og genbrug af carbon. Vores proces konverterer strandet el med lave omkostninger og CO2 til grøn gas, der kan bruges direkte i det eksisterende naturgasnetværk, en konversionsproces kendt som "power-to-gas".

Kernen af vores power-to-gas system er en selektivt udviklet mikroorganisme - en metanproducerende archaea - der uden fortilfælde excellerer med sine katalytiske egenskaber og industrielle robusthed. De tekniske fordele ved denne biokatalysator tillader vores patenterede BioCat metaniseringsteknologi at operere ved lavere omkostninger og større fleksibilitet end konventionelle termokemiske metaniseringsprocesser.

Electrochaea GmbH er en dynamisk virksomhed med hovedkvarter, udviklings- og ingeniør-teams i München, Tyskland, og en kommerciel demonstrationsfacilitet i vores danske datterselskab. Det første industrielle pilotanlæg opererer nu succesfuldt i Danmark. Anlæg med en kapacitet på mere end en gigawatt er målet for 2025.