DTU Management Engineering

Institut for Systemer, Produktion og Ledelse

DTU Management Engineering bidrager aktivt til udviklingen af ledelsesværktøjer og optimering af processer ved at anvende og nytænke ingeniørteoretiske perspektiver, modeller og metoder.

Vigtige DTU forskningsemner for Brintbranchen:
  • Energi, Energisystemer, Produktion og ledelse, Arbejdsmiljø, Entreprenørskab, Innovation og produktudvikling, Livscyklusanalyse, Operationsanalyse, Systemanalyse.
Forskningsgrupper og afdelinger:
 
Energy Systems Analysis (Systems Analysis)
Energysystemanalyse arbejder med teknisk-økonomisk forskning med hovedvægt på kvantitativ analyse inden for energiforskning. Metoder og modeller anvendes til tekniske, økonomiske og politiske analyser.
 
Quantitative Sustainability Assessment
Forskning i kvantitativ vurdering af bæredygtighed i et livscyklusperspektiv (Life Cycle Assessment, LCA). Fokus er udvikling af generiske methoder og beslutningsstøtte til vurdering af produkters og systemers bæredygtighed.

Design Engineering and Innovation (Technology and Innovation Management)
Gruppens fokus er forbedring af såvel produkter (inklusive produktservicesystemer) og processer (produktudvikling og innovation) gennem udvikling og forståelse af processer med tæt samarbejde mellem industri og den offentlige sektor.

Risk Research Group (Production and Service Management)
Fokus på systemsikkerhed og pålideligt design. Risikoforskningen omfatter teknologier og relaterede menneskelige aktiviteter for at forebygge uheld. International forskningssamarbejde om brintsikkerhed og deltager i International Association HySafe.