DTU Energi

Institut for energikonvertering og -lagring (DTU Energi), Danmarks Tekniske Universitet forsker indenfor en række energiteknologier til bæredygtig konvertering af energi fra én form til en anden ønskelig form. DTU Energi er i særlig grad ledende indenfor SOFC (Solid Oxide Fuel Cells) og HT-PEMFC (Høj-Temperatur PEMFC) til ren og effektiv konvertering af brint, biogas, naturgas, ammoniak, metanol m.v. til elektricitet og varme. Desuden udvikler DTU Energi elektrolyse (både Høj-Temperatur Elektrolyse (HTE/SOEC) og Lav-Temperatur Elektrolyse (LTE, især AEC og HT-PEMEC) til fremstilling af syntetiske brændsler så som brint, metan, metanol, og DME. Endeligt forskes i udvikling af materialer og systemer til energilagring, herunder lagring af ammoniak i salte og brint i hydrider.

DTU Energi har forsket i og udviklet SOFC brændselsceller i mere end 20 år. Vi har opbygget en betragtelig viden inden for produktion og afprøvning af brændselsceller og stakke. Siden 2001 har vi samarbejdet tæt med Topsoe Fuel Cell A/S om udvikling af kommercielle SOFC brændselsceller. Blandt DTU Energis faciliteter er en produktionsfacilitet med kapacitet til at producere et femcifret antal brændselsceller per år. På nuværende tidspunkt fokuseres forskningen på to typer af brændselsceller, nemlig metalbaserede brændselsceller, der arbejder ved en temperatur på omtrent 650 °C, og anode-supporterede brændselsceller, der arbejder ved temperaturer på mellem 750 og 800 °C.

DTU Energi udvikler forbedrede HT-PEMFC i samarbejde med især Danish Power Systems. Vi deltager i mange nationale og europæiske projekter. Vi arbejder på opskaleringsmuligheder, hvor vores fremstillingsekspertise inden for også organiske solceller anvendes. 

Vi udvikler elektrolyseteknologier til både lav-temperatur (AEC, alkaliske elektrolyse og PEMEC) og høj-temperatur (SOEC) i samarbejde med partnere til effektiv elektrolyse til fremtidig omdannelse af vindmøllestrøm til brint og ilt, og sammen med biogas kan også dannes metan, således at vedvarende energi kan omdannes til fx metan, metanol og syntetisk benzin.

DTU Energi tilbyder en række (også engelsksprogede) universitetskurser inden for brint, brændselsceller og elektrokemi. Derudover arrangerer vi sommerskoler og workshops.