Dansk Gasteknisk Center

Dansk Gasteknisk Center (DGC) er en teknologisk rådgivnings- og udviklingsvirksomhed med fokus på grønne gasser, gasanvendelse samt sikkerhed og miljø.
 
I DGC kan vi tilbyde konsulentbistand og information på gasområdet, ligesom vi kan foretage målinger, laboratorietest samt uddannelse og certificeringsopgaver for blandt andre energiselskaber, myndigheder, udstyrsleverandører, og industrivirksomheder i både ind- og udland.

DGC’s hovedkontor og laboratorium er placeret i SCION DTU i Hørsholm. DGC har derudover et lokalkontor i Aalborg, der varetager den landsdækkende akkrediterede energi- og miljømåletjeneste.

DGC har 35 ansatte.