Medlem

Brintbranchen er den medlemsorganisation, som samler alle, der arbejder med brint og brændselsceller. Det er vores mål at bidrage til et nulemissionssamfund ved at udbrede brintløsninger i Danmark, og sikre den størst mulige integration af teknologierne i det danske energisystem.

Vores over 30 medlemmer danner tilsammen et netværk, som spænder over alle dele af branchen. Vores medlemmer består primært af virksomheder men også forskningsinstitutioner, offentlige institutioner og netværksorganisationer. Alle arbejder de med brint, elektrolyse og brændselsceller i forbindelse med transport, energilagring eller produktion af grønne brændstoffer.

Som medlem af Brintbranchen bliver I en del af dette netværk, I får indflydelse på Brintbranchens arbejde og kan samtidig trække på sekretariatets ekspertise. I får desuden adgang til Brintbranchens ugentlige nyhedsbrev, der sikrer indblik i de nyeste tiltag, lovgivning, politisk udvikling, teknologi og produktion – både i Danmark og internationalt.

Du finder en oversigt over vores medlemmer i menuen til venstre.