Energistyrelsen, Evida og Energinet inviterer til en markedsdialog om interesse og behov for brintinfrastruktur. Deltagelse sker ved at besvare et spørgeskema senest den 12. september 2022. 

Markedsdialogen har til formål at indhente information fra markedsdeltagerne omkring interesse og behov for en brintinfrastruktur i Danmark.

PtX-aftalen giver Energinet og Evida mulighed for at eje og drive brintinfrastruktur, og markedsdialogen er et led i Energinet og Evidas forberedende arbejde frem mod at den endelige rolle- og ansvarsfordeling falder på plads.

Spørgeskemaet udfyldes per projekt, der skal producere eller anvende brint. Er din virksomhed involveret i flere brintprojekter, skal spørgeskemaet besvares separat for ethvert projekt.

Spørgeskemaet og vejledning til korrekt udfyldning kan hentes her: Markedsdialog om brintinfrastruktur. Spørgeskemaet kommer både i en dansk og en engelsk version.

Her kan du læse selve invitationen: Invitation til markedsdialog.

Spørgsmål eller kommentarer?

Adriana Guerenabarrena – Regulatorisk og analytisk chef
ag@brintbranchen.dk
tlf. 31 15 57 24