Eksporten af danske energiteknologier er steget markant, og det er ikke mindst de grønne teknologier, der har vundet større indpas internationalt.

Markant stigning i grøn eksport

Selvom eksporten har lidt meget under coronapandemien, er der alligevel håb for den danske eksport på den anden side. En ny rapport fra Energistyrelsen viser nemlig, at eksporten af danske, grønne løsninger steg markant i 2019. Sidste år steg eksporten af grønne teknologier med 20%, og udgjorde derfor hele 72% af eksporten af energiteknologier. Det vidner om dels den støre internationale interesse for grøn omstilling, men også om den danske styrkeposition på netop dette område. I en kommentar til de nye tal udtalte klima-, energi- og forsyningsminister, Dan Jørgensen:

Tallene viser med al tydelighed, at de danske grønne energivirksomheder har godt fat i de internationale markeder. Det er vigtigt, for det er afgjort det, Danmark skal leve af i fremtiden. Det viser klart, at grønt lederskab ikke kun er godt for klimaet, men også for konkurrenceevnen. Netop i denne tid er det helt centralt, at vi får styrket eksportindsatsen af de grønne løsninger internationalt til gavn for både klima, arbejdspladser og vækst.”

Du kan læse mere her.


Twitter


Linkedin