Luftfartskonference i september

21. juni 2019

I samarbejde med IDA afholder Brintbranchen en stor konference om den grønne omstilling af luftfarten den 17. september 2019.

Der er et enormt behov for udviklingen af bæredygtige brændstoffer til flysektoren, og i Danmark har vi potentialet til at få forrest i den indsats. Med de massive mængder vedvarende energi, som fremover skal inkorporeres i det danske energisystem, er der store muligheder i at bruge overskydende vindmøllestrøm til at producere electrofuels til brug i flydriften. Det vil sikre nulemissionsluftfart, bidrage til at balancere energisystemet og skabe store vækstmuligheder for danske virksomheder.

Flere informationer følger snarest.