En ny analyse udarbejdet af Sweco på vegne af Partnerskabet Ren Energi Lolland (REEL) viser, at Lolland har meget stort potentiale til at blive energiø. Ifølge analysen vil Lolland kunne huse fire nye energiparker på land, der vil kunne have en samlet kapacitet på 884 MW. Dertil kommer muligheden for en havvindmølle park, der vil kunne rykke den samlede kapacitet i kommunen over 1GW VE-produktion.

Men én ting er potentialet for produktion af VE, noget andet er den effektive udnyttelse af den grønne strøm og tilstrækkeligt store aftagere til den. Lolland er et af de steder i Danmark, hvor der er de bedste muligheder for massiv opskalering af VE på land. Sweco har i analysen også peget på, hvordan en eventuel værdikæde kan se ud, således at Lolland ikke kun producerer strømmen, men også udnytter den lokalt. Som en del af det VE-økosystem, der kan skabes på Lolland, nævner Sweco store PtX-anlæg som aftagere til den grønne strøm.

Læs mere hos Energiwatch.