Konference: P2X – Strategien for grøn vækst

4. februar 2020

D. 13. marts afholder Brintbranchen konferencen ‘P2X – Strategien for grøn vækst’ på Christiansborg.

AFLYST grundet Covid-19: Konference: P2X - Strategien for grøn vækst

I forbindelse med regeringens klimapartnerskaber og den store opgave, der ligger i at udarbejde klimahandlingsplanen, afholder Brintbranchen en konference på Christiansborg for at rette fokus mod de store erhvervs- og vækstpotentialer, der ligger i P2X-dagsordenen. Under titlen “P2X – strategien for grøn vækst” skal vi høre mere om de danske styrkepositioner på VE og P2X, og de ofte oversete muligheder, der er for arbejdspladser, eksport og vækst på P2X-området. Der er gyldne muligheder for at skrive nye “Made in Denmark”-erhvervseventyr på det grønne område, hvis vi formår at tilrettelægge strategien og den samlede energipolitiske indsats rigtigt. 

Konferencen er under værtsskab af fhv. uddannelses- og forskningsminister, og nuværende klimaordfører for Venstre, Tommy Ahlers. Derudover kan du høre oplæg fra nogle af de stærkeste aktører på området fra ind- og udland.

Det endelige program er endnu ikke fastlagt, men vi er glade for allerede nu at kunne præsentere følgende oplægsholdere:
Tommy Ahlers – MF, fhv. minister og klimaordfører (V)
Anders Christian Nordstrøm – Vice President for Hydrogen, Ørsted
Noe van Hulst – Hydrogen Envoy at the Ministry of Economic Affairs & Climate Policy (NL)
Finn Schousboe – Business Manager, Dansk Shell
Steen Harding Hintze – Development Director, Greenlab Skive
Dr. Ulrich Buenger – Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH
Tejs Laustsen Jensen – Direktør, Brintbranchen

Der vil også være en paneldebat med deltagelse af – foruden Tejs Laustsen Jensen:
Hanne Storm Edlefsen, Strategisk Planlægning, Energinet
Anne Paulin, klima-, energi- og forsyningsordfører (S)
Carsten Kissmeyer, energiordfører (V)
Mai Villadsen, klimaordfører (Ø)
Niels Flemmin Hansen, transportordfører (KF),
Signe Munk, klimaordfører (SF)

Arrangementet er åbent for alle, og deltagelse er ganske gratis – vær dog opmærksom på det begrænsede antal pladser i Fællessalen, så tilmeld dig allerede nu her.