I forbindelse med udgivelsen af Brintbranchens analyse “VE 2.0”, blev strategien præsenteret ved et foretræde for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg. Efterfølgende bad udvalgets formand, Rasmus Helveg Petersen, klimaminister, Dan Jørgensen, om en kommentar på analysen. 

Ministeren udtrykker i sit skriftlige svar en stor opbakning dels til udbredelsen af brint og PtX og dels til Brintbranchens ambitioner på området. I det to sider lange svar hedder det bl.a.:

“Mange af de områder, som Brintbranchen identificerer som centrale i deres analyse “VE 2.0 Brint og PtX-strategi” er også de samme områder, som regeringen vil adressere i kommende CCS/CCU/PtX-strategi.

Brintbranchen har helt ret i, at vi i Danmark har nogle meget vigtige forudsætninger, der gør det attraktivt at investere i brint og PtX: bl.a. kæmpe og (i stigende grad) billige vindressourcer og et innovativt erhvervsliv med kompetencer både på produktions- og aftagersiden. Disse styrkepositioner vil vi selvfølgelig udnytte i de kommende år med henblik på at stimulere PtX-udviklingen både i Danmark og internationalt.

Som rapporten “VE 2.0 Brint og PtX-strategi” oplyser, er der en række europæiske lande, der allerede har fremlagt deres brintstrategier. I tråd hermed, er det med klimaaftalen om energi og industri fra d. 22. juni 2020 blevet aftalt, at regeringen skal præsentere en samlet CCS/CCU/PtX-strategi. Der er ikke alene tale om en PtXstrategi, men om en strategi for både fangst, lagring og anvendelse af CO2, samt for PtX i Danmark. Dette kræver, at der ses og tænkes på tværs af forskellige områder – fx i forbindelse med fangst af CO2, der både skal lagres og anvendes.”

Læs hele ministerens svar her.