Energistyrelsen har nu fremlagt sin Klimastatus og -Fremskrivning 2023 (KF23), som i et frozen policy scenarium viser, at der skal langt mere fart på udvikling og udbygning af brint og Power-to-X, hvis vi skal nå den politisk fastlagte ambition om 4-6 GW elektrolysekapacitet i 2030. Ifølge scenariet i KF23 når vi kun op på ca. 900 MW i 2030, og det viser ifølge Brintbranchen, at der er brug for mere handling nu.

700 MW i 2025, 900 MW i 2030 og 1650 MW i 2035. Det er udsigten til den danske elektrolysekapacitet ifølge Energistyrelsens Klimastatus og -Fremskrivning 2023 (KF23). Tallene viser, at vi er på vej mod en industrialisering af grøn brint i Danmark, men at der fortsat skal nye initiativer til, for at nå den vedtagne målsætning på 4-6 GW.

KF23’s frozen policy scenarium tager ikke højde for alle igangværende initiativer og processer, herunder bl.a. den nylige annoncering af overplanting på havvindsprojekter, og muliggørelsen af direkte linjer, men understreger alligevel, at der fortsat er brug yderligere investeringer og højere tempo i den danske brint- og PtX-udvikling. Det siger Tejs Laustsen Jensen, der er direktør i hovedorganisationen for den danske brint- og PtX-industri, Brintbranchen.

”For et år siden vedtog et bredt flertal i Folketinget en PtX-strategi med en målsætning om 4-6 GW elektrolysekapacitet i 2030. KF23 viser, at vi er kommet et godt stykke vej, men understreger også, at der stadig er meget at gøre. Danmark har et kæmpestort potentiale, men det kræver yderligere initiativer, bl.a. i form af brintinfrastruktur, en reel tarifreform, yderligere investeringer i de kommende år samt ikke mindst initiativer, der kan understøtte efterspørgslen efter grøn brint,” udtaler Tejs Laustsen Jensen.

Brintbranchen opfordrer regeringen til at sætte hårdt ind for at skabe de rammer, der kan sikre, at de danske brint- og PtX-kapaciteter får den reelle positive effekt på både det nationale klima- såvel som vækstregnskab, som branchen kan levere.

“Det er er godt, at regeringen melder så klart ud, at den er klar til at gøre hvad der skal til. For vi har brug for kontinuerligt at øge indsatsen. Det gælder i den grønne omstilling generelt og det gælder ikke mindst i forhold til brint og PtX. Vi har brug for en massiv VE-udbygning – og her er der jo heldigvis netop taget betragtelige skridt – og en hastig opbygning af hele brintværdikæden. Det vil ikke bare bidrage til vi når vores kapacitetsmål, og styrke den danske klimaindsats, men handler også om at styrke Danmarks og Europas forsyningssikkerhed, og om at styrke vores konkurrenceevne overfor bl.a. USA og Kina. Så der er er brug for yderligere initiativer, det er igen blevet understreget med dagens rapport. Vi er i branchen klar til at samarbejde med regeringen og folketinget herom, og bidrage med konkret løsninger,” siger Tejs Laustsen Jensen.

Spørgsmål eller kommentarer?

Tejs Laustsen Jensen – direktør Brintbranchen
tlj@brintbranchen.dk
tlf. 26 23 94 43