IRENA har for nyligt udgivet rapporten ‘Geopolitics of the Energy Transformation: The Hydrogen Factor’. Rapporten overvejer, om og hvordan brint kan påvirke fremtidige energisystemer. Den undersøger, hvordan lande og interessenter kan navigere i og forme udviklingen af brintmarkeder. Dertil skitserer den politiske overvejelser, herunder geopolitiske risici. Rapporten bygger på IRENAs omfattende arbejde inden for brint og indeholder en bred vifte af ekspertinput inden for energi og geopolitik.  

Rapporten konkluderer blandt andet: 

  • 2020’erne kan blive æraen for et stort kapløb om teknologisk lederskab, da omkostningerne i forbindelse med produktion af grøn brint vil falde kraftigt med læring og opskalering.  
  • Investering og handel med grøn brint vil afføde nye mønstre for gensidig afhængighed og medføre ændringer i bilaterale forhold.  
  • Økonomisk støtte til at fremme VE og grøn brint i udviklingslande er afgørende for dekarbonisering af energisystemet og kan bidrage til global lighed og stabilitet. 
  • Internationalt samarbejde er nødvendigt for etablering af et gennemsigtigt brintmarked med ens standarder og normer.  

Læs rapporten her.