Pressemeddelelse: Innovativ aftale sender Danmark i front på brint og PtX

19. juni 2020

Danmark rykker endnu længere frem i det grønne felt med dagens aftale om et dansk-hollandsk samarbejde på PtX.

powertox

Innovativ aftale sender Danmark i front på brint og PtX

Pressemeddelelse
Brintbranchen: Innovativ aftale sender Danmark i front på brint og PtX

Der er begejstring i den danske brint- og PtX-branche for den aftale regeringen i dag har indgået med Holland om samarbejde om PtX. Branchen betegner aftalen som et vigtigt skridt i den grønne omstilling, men understreger også, at der store forventninger til aftalens betydning for Danmark som centrum for brintproduktion og Power-to-X industri.

”Det er et både innovativt og vigtigt skridt, som den danske og hollandske regering i dag har taget. For det er en forudsætning for den grønne omstilling, at vi henter meget mere vindenergi på havet, og det kan kun ske, hvis det kombineres med en målrettet brintsatsning i hele Nordsøområdet. Udviklingen ift. brint går rigtigt stærkt rundt om i Europa, og hvis Danmark skal høste både de energi- og erhvervsmæssige gevinster, er det nu vi skal gå forrest. Det har hidtil været andre lande – herunder Holland – der har været i spidsen, når det gælder brint i EU, men med dagens initiativ rykker Danmark frem forrest i feltet og det er en rigtig god nyhed,” siger direktør i Brintbranchen, Tejs Laustsen Jensen, i en kommentar til dagens aftale.

Brintdirektøren glæder sig både over den store hollandske investering, og de muligheder det giver i Danmark, men også over store erhvervsperspektiver i aftalen:

”Først og fremmest er det jo en rigtig god nyhed for den grønne omstilling, fordi vi nu får mulighed for at udnytte og lagre vindkraft og dermed bl.a. gøre den tunge transport grøn ved hjælp af brinten fra det nye anlæg. Men aftalen sender samtidig Danmark i front i Europa på området, på et tidspunkt hvor brint står centralt i såvel EU som en lang række Europæiske landes energipolitik. Det giver rigtigt gode muligheder for, at dansk erhvervslivs eksport af brintteknologi til hele Europa og resten af verden kan stige kraftigt, og det er naturligvis enormt positivt,” siger Tejs
Laustsen Jensen.

Han understreger samtidig, at det nu er vigtigt, at aftalen bliver fulgt op i de aktuelle klimaforhandlinger, hvis Danmark skal realisere sit fulde potentiale på området – både når det gælder klima og eksport:

”Det er et betydende og nyskabende skridt, regeringen har taget med aftalen med hollænderne. Nu har den sammen med Folketingets partier et stærkt afsæt for i klimaaftalen at sammensætte en samlet PtX-satsning, der sikrer en stærk værdikæde – fra vindmøller hele vejen til brint, brændstof og energilagring. Det kræver, at PtX placeres centralt i klimaaftalen, så vi hurtigst muligt kan komme i gang med at gøre bl.a. den tunge transport og industrien grøn og udvikle det danske brinteventyr,” slutter Tejs Laustsen Jensen.

For spørgsmål eller kommentarer kontakt venligst Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, 
tlf.: (+45) 26 23 94 43 eller via tlj@brintbranchen.dk