Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brintbranchen

Vi indkalder hermed til den ordinære generalforsamling i Brintbranchen. Generalforsamlingen finder sted

Brintbranchen

Vodroffsvej 59, lokale B

1900 Frederiksberg

 16. april 2020, 11.00-13.00

Tilmeld dig venligst senest den 2. april til Line Strauss Jørgensen fra sekretariatet på lsj@brintbranchen.dk

Ved tilmelding vil du modtage mødematerialet mm. Vi har frokost klar til alle deltagere, når generalforsamlingen er overstået.

Hvis du stiller op til bestyrelsen eller har nogen forslag er deadline den 2. april. Hvis du ikke har mulighed for at deltage på generalforsamlingen kan du benytte dig af en fuldmagt. Du kan ligeledes henvende dig til Line Strauss Jørgensen ang. forslag, rekvisition af fuldmagt og opstillingsbegæring.

Følgende medlemmer af bestyrelsen er i år på valg:

 Valgruppe 1:

Kristina Fløche Juhlsgaard, Ballard Power Europe

Valgruppe 2:

Hans Aage Hjuler, Danish Power Systems

Valggruppe 3:

Søren Knudsen Kær, Aalborg universitet

Valggruppe 4:

Steen Harding Hintze, Energifonden Skive

Notification of General Assembly

According to the statutes for Brintbranchen / Hydrogen Denmark, hereby please receive the official notification concerning the annual general assembly. The GA will take place at:

Brintbranchen

Vodroffsvej 59, room B

1900 Frederiksberg

April 16th 2020, 11.00 – 13.00

Please confirm your participation no later than April 2nd to Line Strauss Jørgensen from the Secretariat lsj@brintbranchen.dk

When signing up you will receive all material for the GA. We have a light lunch ready for everybody after the GA.

If you are seeking election for the board or have any proposals, the deadline for submitting motions and filing your candidacy for the Board is April 2nd. by contacting Line Strauss Jørgensen as well. If you don’t have the opportunity to participate you can vote by power of attorney.

The following members of the board are up for reelection:

Election group 1:

Kristina Fløche Juhlsgaard, Ballard Power Europe

Election group 2:

Hans Aage Hjuler, Danish Power Systems

Election group 3:

Søren Knudsen Kær, Aalborg University

Election group 4:

Steen Harding Hintze, Skive Energy Foundation.


Twitter


Linkedin